Till navigation Till innehåll

Sammankomster med över 50 personer

Den 27 mars beslutade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas. Vi förstår att den nuvarande situationen är mycket svår för kultursektorn och gör allt vi kan för att underlätta och fortsatt fördela bidrag.

Eftersom Kulturrådet inte kan fatta beslut som strider mot de nya reglerna kommer vi att lösa situationen genom att ta in den information som vi behöver från er som söker bidrag.

Om din organisation har en pågående ansökan om bidrag kan vi behöva kompletterande information för att kunna fatta beslut. I så fall tar vi kontakt med er.

Rättelse: I en tidigare version av den här artikeln på Kulturrådets webbplats skrev vi att vi i nuläget inte kan fatta beslut om bidrag för aktiviteter som samlar fler än 50 personer. Det stämmer bara delvis. Beslut kan tas, när Kulturrådet har hämtat in den information som behövs i berörda ärenden.

Om din organisation har beviljats bidrag

Om din organisation har beviljats bidrag för verksamhet eller projekt som kommer att förändras avsevärt jämfört med ansökan ska ni meddela Kulturrådet via e-post till kulturradet@kulturradet.se. I e-postens ämnesrad ska ni skriva ”komplettering”, ange ärendenummer och skriva ”corona”.

Vi behöver veta:

  • Att ni avser anpassa er verksamhet till lagstiftningen om den fortfarande gäller när ert projekt/verksamhet ska bedrivas.

  • På vilket sätt projektet eller verksamheten förändras.

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar som kan anses bidragsberättigade.

Läs mer om hur bidragen påverkas här

Läs mer

På SKR:s webbplats hittar du mer information om hur de bedömer att förbudet påverkar kultur- och fritidsverksamhet i kommun och region.

Läs mer på SKR:s webbplats