Till navigation Till innehåll
Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-bidrag läsåret 2019/2020 och coronaviruset

Med anledning av coronaviruset får vi många frågor just nu och vi har stor förståelse för att projekt, eller delar av projekt, kan komma att behöva skjutas upp och förändras på grund av utbrottet av covid-19.

Vi förstår att det kommer många nya frågor framöver och sammanställer också kontinuerligt vanliga frågor på webbplatsen.

Senare redovisningsdatum för samtliga Skapande skola-bidrag

För att underlätta för alla huvudmän har Kulturrådet beslutat att den 27 oktober 2020 är nytt sista datum för att skicka in sin redovisning för bidrag beviljade för läsåret 2019/2020. Villkoren för bidraget är i övrigt oförändrade.

Planerade aktiviteter kan skjutas upp till hösten – ingen förfrågan om förlängning krävs.

Alla huvudmän har rätt att förlänga projektperioden till hösten utan att inkomma med förfrågning om projektförlängning till oss. Kulturrådet flyttar fram redovisningsdatumet till 27 oktober och projekten kan fortgå till dess. Då ska ni redovisa för samtliga projekt och kostnader, inklusive de som har skjutits upp på grund av utbrottet av covid-19. Mer information om redovisningen kommer i höst.

Om era aktiviteter förändras (oavsett covid-19)

Om ni gör innehållsmässiga förändringar av projekten/aktiviteterna som avsevärt avviker från ansökan, så ska ni skicka in en förfrågan om projektändring till Kulturrådet, precis som vanligt.

Ni ska meddela Kulturrådet via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad plan och budget. Glöm inte att ange diarienummer (KUR 2019/XXX).

Vi kommer inte kräva tillbaka pengar som har använts inom ramen för beviljad projektansökan

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för projekt som helt eller delvis inte har kunnat genomföras till följd av covid-19.

Kulturrådet har tagit ställning till vad som kan anses vara bidragsberättigade kostnader på vår webb för projekt som påverkas av den aktuella situationen.

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte. Även övriga kostnader som inte har kunnat undvikas kommer att godkännas.

Medel som inte har kunnat användas ska dock betalas tillbaka i enlighet med bidragsvillkoren.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för projektet ska ske enligt våra anvisningar.

Ni kan hitta mer information om hur Kulturrådet hanterar sina bidrag med anledning av Corona-viruset på vår webbplats. Vi uppdaterar webbplatsen löpande.

Sammankomster med över 50 personer

Den 27 mars beslutade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas. Eftersom skolan är undantagen påverkas inter aktiviteter inom Skapande skola.

Läs mer

Skapande skola