Till navigation Till innehåll
Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-bidrag och covid-19

Med anledning av coronaviruset får vi många frågor och vi har stor förståelse för att projekt, eller delar av projekt, kan komma att behöva skjutas upp och förändras eller i värsta fall ställas in på grund av pandemin.

Det kommer sannolikt också att dyka upp nya frågor framöver och därför sammanställer vi kontinuerligt vanliga frågor på Kulturrådets webbplats.

Vi börjar alla inse att vi kommer att behöva ta pandemin i beaktande i vår planering ganska långt framåt. Både vad gäller pågående läsår 2020/21 men kanske också långt in på nästa läsår 2021/22.

Vi ser att många av er redan har ställt om och börjat hitta olika corona-anpassade lösningar på Skapande skola projekt som fungerar. Ofta hittas de nya formerna i dialog med kulturaktörerna så att projekten omformas med hjälp av t.ex. digitala lösningar eller flyttat utomhus, utan att frångå bidragets syften.

Så prata med varandra, med kulturaktörer, mellan kommuner, i regionen. Det är med hjälp av varandra vi kan hitta och driva framåt mot nya konstruktiva lösningar. Sök inspiration och dela nya modeller med varandra. Kanske kan dialogen börja med att samla alla kommuner i regionen till ett digitalt möte om corona och Skapande skola?

Ni behöver inte sända in en förfrågan om projektändring till oss för att flytta fram tidpunkten för genomförandet av projektet. Projekten kan genomföras under hela läsåret. Inför stora planerade projektförändringar som frångår ansökningen gällande innehållet ska ni alltid skicka in ett mail till oss. Se instruktioner nedan.

Om ni har beviljats Skapande skola-bidrag för läsåret 20/21

Enligt våra bidragsvillkor ska ni alltid meddela Kulturrådet om ni ser att era projekt kommer att behöva förändras avsevärt i jämförelse med ansökan. Om förändringen har skett på grund av spridningen av corona-viruset kan ni underrätta oss på följande sätt:

Via e-post till ansvarig handläggare. I e-postens ämnesrad ska ni skriva ”förfrågan om projektändring”, ange ärendenummer och skriva ”corona”.

Vi behöver veta:

  • På vilket sätt projekten förändras
  • Reviderad plan och budget kopplat till förändringen
  • Glöm inte att ange diarienumret (KUR 2020/xxx)

Om ni har frågor kring projektändringar till följd av corona kontakta handläggarna för Skapande skola-bidraget.

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för projekt som helt eller delvis inte har kunnat genomföras till följd av covid-19.

Kulturrådet har tagit ställning till vad som kan anses vara bidragsberättigade kostnader på vår webb för projekt som påverkas av den aktuella situationen:

Så påverkas våra bidrag

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte. Även övriga kostnader som inte har kunnat undvikas kommer att godkännas.

Medel som inte har kunnat användas ska dock betalas tillbaka i enlighet med bidragsvillkoren.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för projektet ska ske enligt våra anvisningar.

Ni kan hitta mer information om hur Kulturrådet hanterar sina bidrag med anledning av Corona-viruset på vår webbplats. Vi uppdaterar webbplatsen löpande.

Om ni planerar att söka Skapande skola-bidrag inför läsåret 21/22

Inför utformandet av projekt till ansökning av Skapande skola-bidrag för läsåret 21/22 ser vi gärna att ni tar höjd för en eventuell fortsättning av pandemin.

Ansökningsperioden för Skapande skola-bidraget till läsåret 21/22 är 7 januari – 4 februari.

Inför ansökningen kan du delta i vårt ansökningswebbinarium den 7 januari. Du kan mejla frågor som du vill att vi tar upp under webbinariet. Mejla till skapandeskola@kulturradet.se

Vi kommer att lägga upp mer info och länk till webbinariet inom kort här:

Webbinarier 2020

Kommer snart här: TIPS OCH INSPIRATION FÖR CORONA-anpassade Skapande skola projekt

Vi håller som bäst på att ta fram ett inspirationsmaterial till vår hemsida med goda exempel på fungerande corona-lösningar. Vart efter som ni skickar in mail till oss med förslag om hur ni vill omforma era projekt så får vi också syn på flera bra ideer som vi kan lyfta fram på vår webb och som kan inspirera varandra. Håll därför kontinuerlig utkik på vår hemsida.

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND