Till navigation Till innehåll
Barn på Landskrona stadsbibliotek. Foto: Yazan Smadi.Barn på Landskrona stadsbibliotek. Foto: Yazan Smadi.Barn på Landskrona stadsbibliotek. Foto: Yazan Smadi.

Landskrona stadsbibliotek är ett av alla bibliotek som satsar på de yngre. Foto: Yazan Smadi.

Små barns språk i fokus på biblioteken

Bebbe på bibblan, Babyhäng och Bebisteater – i årets fördelning av inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, där bibliotek i 240 kommuner delar på 24 000 000 kronor, ser vi ett uppsving av satsningar för de allra yngsta biblioteksbesökarna.

De sökande kommunerna har i sina ansökningar dels beskrivit en plan för läsfrämjande, dels folkbibliotekens och skolbibliotekens medieanslag för innevarande och föregående år.

– En tendens i ansökningarna är att böcker för de yngre barnen i allt högre grad letar sig utanför folkbibliotekens väggar, säger Nina Suatan, handläggare på Kulturrådet. Kapprumsbibliotek på förskolor, som var en bubblare bland ansökningarna förra året, är ett ännu tydligare inslag i årets läsfrämjarplaner.

Uppsökande verksamhet ökar
– Vi ser också fler läshörnor, bokpåsar och bokstarthyllor på familjecentraler, öppna förskolor, MVC och BVC, berättar Anna Hällgren, handläggare. Men även satsningar för de äldre barnen på fritids och på mötesplatser för unga. Trenden är att bibliotekens uppsökande verksamhet ökar generellt sett.Från Härnösands bibliotek, som beviljats inköpsstöd. Fotograf: Julia Erixon.

Flera nämner i sina ansökningar också Bokstart och samverkan med barnhälsovården och förskolan vad gäller språkutveckling hos de yngsta.
Läsprojekten i samverkan mellan förskola eller fritids och folkbibliotek intensifieras och blir fler. Ofta handlar de om närläsning av en eller flera titlar under en längre tid, med bokgåvor, författarbesök eller kopplat till dramatiseringar av böcker.

Samverkan ser olika ut
Det är tydligt att samverkan mellan folkbibliotek och skola/skolbibliotek ser mycket olika ut i olika kommuner. I några kommuner finns ambitiösa gemensamma läsfrämjarplaner för både folkbibliotek, skola och förskola. På många håll handlar samverkan om författarbesök, bokprat och depositioner.

Vi ser fortsatt många verksamheter med social samvaro och samtal kring läsningen. En bubblare är inslag med shared reading och satsningar kopplade till psykisk ohälsa.

En glädjande trend är att arbetet med tillgänglighet ökar, på både folk- och skolbiblioteken. Det handlar inte bara om inköp av medier och satsningar på bibliotekens ”äppelhyllor” – flera bibliotek har målgruppsanpassade bokklubbar, lässatsningar och andra aktiviteter.

Läs mer

Fördelning inköpsstöd till folk- och skolbibliotek 2020

Om bidraget

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig och Tf enhetschef

Anna Hällgren

  • Handläggare

Nina Suatan

  • Handläggare