Till navigation Till innehåll
Flest ansökningar gjordes inom musik och scenkonst.Flest ansökningar gjordes inom musik och scenkonst.Flest ansökningar gjordes inom musik och scenkonst.

Flest ansökningar gjordes inom musik och scenkonst.

Stödpaketet till kulturen – nu bereds ansökningarna

Den 13 maj var sista ansökningsdag för Kulturrådets del i stödpaketet till kulturen. Drygt 2100 ansökningar har kommit in. Sammantaget uppgår det sökta beloppet till cirka 760 miljoner kronor, dubbelt så mycket som regeringen anslagit. Hälften av ansökningarna kommer från musikområdet och cirka en fjärdedel från scenkonstområdet.

Detta är preliminära siffror innan granskningen av ansökningarna har genomförts. Kulturrådet bereder nu ansökningarna och hoppas kunna betala ut stödet före midsommar.

Stöd till så många som möjligt

Den 15 maj preciserade styrelsen Kulturrådets riktlinjer för bedömningar och prioriteringar. En viktig princip för styrelsen är att så många som möjligt av de sökande ska få del av stödet.

Kulturrådet kan dela ut stöd för maximalt 75 procent av det sökta beloppet upp till 1 miljon kronor och 50 procent av det överstigande sökta beloppet. En arrangör eller aktör kan dock som mest få tio miljoner kronor.

Alla kommer inte att kunna få hela beloppen, men med utgångspunkt i riktlinjerna om reglerade maxbelopp kommer det troligtvis inte bli nödvändigt att prioritera så hårt.
– Målet för oss är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kulturlivet och vi har särskilt fokus på det fria kulturlivets många olika aktörer, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Stor variation mellan de sökta beloppen

Storleken på de sökta beloppen skiljer sig stort. Intäktsbortfallet varierar mellan 3000 kronor och 30 miljoner kronor. Några få ansökningar ligger på över tio miljoner kronor medan ungefär 400 ansökningar omfattar lägre summor upp till 25 000 kronor. Däremellan finns ansökningar på olika belopp.
– Vi kan konstatera att behoven och förlusterna ser väldigt olika ut, säger Kajsa Ravin.

All verksamhet som drabbats av krisen omfattas inte av stödpaketet. Det gäller exempelvis utlandsturnéer och sommarevenemang.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 april om ett stödpaket till idrotten och kulturen med en halv miljard kronor vardera. Av de 500 miljoner kronorna fick Kulturrådet 370 miljoner att fördela, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden 130 miljoner tillsammans. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Stödpaketet i korthet

Läs mer

Kulturrådets riktlinjer för statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19