Till navigation Till innehåll

Webbinarium om Bokstart

Vad kan du söka för, hur bedöms ansökningarna, hur redovisar man och hur ser framtiden ut? Allt detta berättar vi om i ett webbinarium om Bokstart inför kommande ansökningsomgång.

Kommande ansökningsomgång för projektbidrag och språknätverk inom Bokstart är 25 augusti-22 september. Länkar till ansökningssidorna hittas längst ner på denna sida.

I webbinariet den 5 juni medverkade Anna Hällgren och Nina Suatan, handläggare för Bokstart, och Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Se webbinariet i sin helhet:

Power point-presentationen som visades under webbinariet

Frågor och svar från webbinariet:

Om vi söker projektpengar till hösten - när kommer då beslutet kring vår ansökan?
Beslutet kommer cirka 8–10 veckor efter sista ansökningsdag. Projektmedlen betalas ut i slutet av november, och de flesta brukar påbörja sitt projektår i januari.

Hur ser ni på att hembesöken inte kan genomföras i coronatider? Hur ska vi gemensamt hantera det?
Om hembesök eller annan planerad verksamhet har pausats så går det bra att kontakta oss för att förlänga projekttiden. Om verksamheten fortsätter men på ett nytt eller annat sätt än planerat, så går det också bra att kontakta oss för att revidera projektplanen/upplägget.

Vi samlar in information om hur olika projekt agerar på grund av Covid–19. Följ gärna Bokstart på Facebook där vi lägger upp inspiration och tips. Vi hoppas också kunna ordna en digital delnings-konferens i höst. 

Om det finns svårigheter med att genomföra projektet som det var tänkt från början, kan projekttiden då utökas till att innefatta även våren 2021. Har fått projektpengar för 2020.
Ja, det finns möjligheter att få en förlängd projekttid vid förändrade förutsättningar eller annan problematik. Kontakta oss så för vi dialog om förlängning. Vänta inte för länge med det, eftersom det kan påverka ansökan för nästkommande år (när det är lämpligt att kommande år startar, till exempel).

Är det någon chans att söka i år, för år 1 i ett större projekt, även om det inte är säkert för mer bokstartsmedel från 2021. Då 2020 är sista året, som det ser ut, kan man alltså söka projektbidrag som används under 2021 men inte längre?  
Från 2017 till och med 2020 har vi ett regeringsuppdrag för Bokstart, med 10 miljoner årligen för främjande och bidragsmedel. I höst delar vi ut sista omgången bidragsmedel inom regeringsuppdraget. Hur framtiden ser ut är ännu ovisst. I Kulturrådets budgetunderlag för 2021–2022 lyfts Bokstart fram.

Vi avvaktar regeringens svar kring både Läsdelegationens slutbetänkande och Nationell biblioteksstrategi. Vi kommer att bevilja bidrag även till nya projekt i höstens fördelning. Och vi kommer troligtvis att dela ut bidragsmedel även 2021 och framåt, vi återkommer om i vilken omfattning det kan göras.

Om vi inte skulle få bidraget för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, kan vi då söka medel för böcker i bokstartsprojektet?
Nej, tyvärr inte. Bidrag för bokstartsprojekt och språknätverk kan inte användas för inköp av medier. För detta hänvisar vi just till inköpsstödet för folk- och skolbibliotek. 

Vi arbetar just nu i ett språknätverk som vi fått bidrag till från Kulturrådet på 50 000 kronor. Bidraget ska gå till en förstudie som förhoppningsvis kommer leda in i Bokstart. Målgruppen är romska familjer. Vi har sett svårigheter med denna målgrupp men har inte gett upp utan kämpar vidare.

Det jag undrar över är om bokstartsansökan. Måste vår bokstartsansökan också rikta sig mot romska familjer även om vi upptäcker att detta kommer bli svårt eller finns möjligheten att ändra målgruppen eller utvidga till att fokusera på de områden där vi vet att många romska familjer bor?
Om ni har fått pengar för språknätverk och har ett visst fokus för det nätverket så innebär det inte att en projektansökan behöver ha samma fokus. Det går bra att ändra målgrupp eller utvidga fokus, till exempel till ett område där många romska familjer bor, som i ditt exempel.

Vi vill gärna uppmuntra er att hitta nya sätt att få till en bra dialog med er ursprungliga målgrupp. För gärna en dialog med oss om ni vill ändra de planer ni beskrivit för oss i er ansökan, för att bättre nå era mål.

Finns det någon öppning för oss i de stora kommunerna, som redan har Bokstart, att söka för nya "stadsdelar"?
Har man fått projektbidrag under tre år till sin kommun, så kan man inte söka samma bidrag igen (även med en ändrad projektplan eller nya målgrupper). Vi prioriterar inte ansökningar från kommuner som redan fått bidrag i tre år eftersom det i Kulturrådets uppdrag kring Bokstart står att vi ska sprida Bokstart till så många kommuner och regioner som möjligt.

Den totala bidragssumman är liten i relation till Sveriges alla 290 kommuner. Vilket gör att vi i detta regeringsuppdrag måste prioritera de kommuner och regioner som inte haft stöd och få till en spridning. Skulle vi få ökad budget i framtiden och ändrat uppdrag kan det bli ett annat scenario.

Vi har sökt för en 3-årsperiod som går ut i år och hade tänkt söka igen med en förändrad projektplan. Kan vi göra det? Är det möjligt att söka för en ny period? Vi jobbar såklart för att det ska bli en del av den ordinarie verksamheten, men får inget gehör från kommun och region. Vi har ett väldigt nära samarbete med BVC. Finns det något annat alternativ om vi inte kan söka för en ny period i Bokstart igen?
En viktig del av Bokstart är att få till en hållbar verksamhet. Att satsningen är förankrad på ledningsnivå. Utan förankring riskerar verksamheten att bara bli en kortare satsning. Därför viktigt att från första början ha ledningsförankring.

När det gäller att söka igen, så finns ett par andra bidrag ni kan prova att söka:
Inköpsstöd för folk- och skolbibliotek, för inköp av medier till projektet.
Stöd till Läs- och litteraturfrämjande insatser 

Men ni kan inte söka det läs- och litteraturfrämjandebidraget för samma projekt som ni redan fått pengar för. Projektmedel handlar ju om att utforska och testa nya metoder, arbetssätt och nå nya målgrupper. Är ni osäkra - kontakta gärna oss handläggare. 

Vi är med i ett regionalt projekt som fått bidrag från Bokstart. Under dessa tre år har vi haft 15 000 för programverksamhet för barn 0-3 år där vi kan bekosta föreställningar som riktar sig till den yngsta målgruppen. Vi vill gärna fortsätta med detta eftersom vi märker att när vi har teaterföreställningar så kommer nya besökare som oftast inte besökt våra bibliotek tidigare.

Vi har en väldigt ansträngd budget och frågan är om vi får söka pengar av Bokstart för att fortsätta med vår programverksamhet och utveckla denna? Att det ingår i vår projektansökan för att nå de yngre barnen och dess föräldrar.
 
Bokstartsbidraget är ett utvecklingsbidrag och inte tänkt att finansiera en löpande verksamhet över tid. Så har ni redan testat föreställningarna under tre år och kunnat konstatera att de fungerar på det sätt som ni tänkt er (att de lockar en ny publik inom åldersspannet 0-3 år) så är det inte lämpligt att söka utvecklingsbidrag utifrån detta. Här kan också bidraget till läs- och litteraturfrämjande insatser vara aktuellt att söka, förutsatt att det handlar om att utveckla.

Ni kan även söka projektbidrag inom Bokstart (då för er kommun, eftersom ni ingår i ett regionalt projekt), för att utveckla era arbetssätt ytterligare. Det kan handla om att rikta sig till nya målgrupper, utveckla samverkan med nya eller befintliga samverkansparter, testa nya metoder mot nya eller tidigare målgrupper. Men inte för att driva verksamhet som redan är igång och som ni redan testat inom regionalt Bokstart.  

Läs mer

Bokstart: projektbidrag

Bokstart: språknätverk

Ställ fler frågor i vårt forum