Till navigation Till innehåll
Stora svartvita bilder i ett galleri.Stora svartvita bilder i ett galleri.Stora svartvita bilder i ett galleri.

Fler från bildkonsten har sökt krisstöd den här gången.

1300 har sökt Kulturrådets femte krisstöd

Fler från bildkonsten har sökt krisstöd den här gången men totalt är det ungefär samma mönster som i tidigare ansökningsomgångar. Musikområdet står för drygt hälften av ansökningarna och scenkonsten för cirka en femtedel.

1300 ansökningar hade skickats in till Kulturrådet när den femte ansökningsomgången för särskilda behov inom kulturlivet stängdes natten till torsdag den 6 oktober.

Det sökta beloppen den här omgången uppgick till cirka en miljard kronor. 300 ansökningar är från helt nya sökanden. Av de nya står bild- och formkonst för närmare en fjärdedel.

– Vi har konstaterat att bildkonstens andel har ökat jämfört med tidigare krisstödsomgångar, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Det är glädjande att våra riktade kommunikationsinsatser gett resultat.

När det gäller den geografiska fördelningen så känns mönstret också igen. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö står liksom tidigare för två tredjedelar av sökt belopp. Samtliga län finns dock representerade i ansökningsomgången. Även om många kulturaktörer har sin bas i storstäderna så medför turnerandet att föreställningar blir tillgängliga för hela landet.

– Vi ser att verksamheter som har direktkontakt med en publik, som musik och scenkonst, har fortsatt stora behov framöver, säger Kajsa Ravin. Inte minst konstaterades det i Återstartsutredningen som presenterades förra veckan.

Nu ska de 1300 ansökningarna gås igenom noga av Kulturrådets krisstödshandläggare. I mitten av november beräknas fördelningen vara klar och stöden delas ut kort därefter.

– Vi har lärt oss mycket under processen och skruvat på krisstöden under hand för att nå bättre träffsäkerhet, poängterar Kajsa Ravin.


Bakgrund

Sammanlagt har Kulturrådet fördelat 2,7 miljarder kronor i krisstöd till kulturlivet under 2020 och 2021. Det gäller särskilda behov och inställda och uppskjutna evenemang. Stöd har även delats ut till kultur i regionerna, scenkonstallianserna med flera. Drygt 6800 ansökningar har beviljats av Kulturrådet under perioden.


Läs mer

Återstartsutredningen

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig