Till navigation Till innehåll
Konsert på Gefle  Metal  Festival, en musikfestival inom metal och hårdrock. Foto: Gefle Metal Festival.Konsert på Gefle  Metal  Festival, en musikfestival inom metal och hårdrock. Foto: Gefle Metal Festival.Konsert på Gefle  Metal  Festival, en musikfestival inom metal och hårdrock. Foto: Gefle Metal Festival.

Foto: Gefle Metal Festival.

190 musikgrupper får miljonstöd

Vulkano, Franska Trion, UmeDuo, Koma Saxo, Karlsson Barock och Amanda Ginsburg är några av de fria musikgrupper som nu får verksamhetsbidrag för 2022. Kulturrådet fördelar i dag 15 miljoner kronor i bidrag till 190 musikgrupper.

– Vi ser en återhämtning efter coronapandemin. Musikgrupperna ser positivt på framtiden och har i ansökningarna planerat för tusentals konserter under kommande år, säger Johan Wallnäs, handläggare på Kulturrådet.

I denna fördelning har vi stärkt de verksamheter som främst riktar sig till barn och unga. 14 procent av musikgrupperna har barn och unga som huvudsaklig målgrupp. Musikgrupperna som nu fått bifall bidrar till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela landet.

291 ansökningar har skickats in till detta fördelningstillfälle. Det totala ansökta beloppet uppgår till drygt 46,5 miljoner kronor. Bland de 190 grupper som beviljas bidrag är det 36 grupper som inte har verksamhetsbidrag för 2021.

Läs mer

Fria musikgrupper, fördelning av verksamhetsbidrag 2022

Om bidraget

De kulturpolitiska målen

Kontakt

Johan Wallnäs

  • Handläggare

Helene Oljons

  • Pressansvarig