Till navigation Till innehåll
Bild för - michael-cragg-D4iWyqUotg4-unsplash.jpegBild för - michael-cragg-D4iWyqUotg4-unsplash.jpegBild för - michael-cragg-D4iWyqUotg4-unsplash.jpeg

415 projekt fick stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Förra året fick 415 projekt cirka 314 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Rapporten är ett regeringsuppdrag.

Antalet beviljade projekt är det näst högsta under programperioden som sträcker sig från år 2014 till 2020. Det ska dock understrykas att programmens totala finansiering varierar år från år.

Projekten som redovisas i rapporten har såväl starka som svaga kopplingar till kulturområdet. Det förekommer att endast en begränsad del av projekten är kulturrelaterade. Det innebär att de redovisade medlen i rapporten inte oavkortat går till kulturverksamheter.

Satsningarna rymmer allt från vårdande av kulturhistoriska byggnader och miljöer, skapande av kreativa mötesplatser och samarbeten i lokalsamhällen till utveckling inom kulturarvsinriktad besöksnäring. De beviljade stödbeloppen sträcker sig från några tusen kronor till flera miljoner.

Stödpengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive Lokalt ledd utveckling.

Läs hela rapporten

Kontakt

Johanna Övling

  • Utredare

Helene Oljons

  • Pressansvarig