Till navigation Till innehåll
En scen med flrer olika instrumentEn scen med flrer olika instrumentEn scen med flrer olika instrument

Projektbidraget breddar möjligheten för arrangörer och musikgrupper att verka under coronapandemin.

6,7 miljoner kronor till konsertverksamhet

Det nya projektbidraget till konsertverksamhet har haft ett högt söktryck och många nya sökande. Kulturrådet fördelar drygt 6,7 miljoner till 79 projekt som omfattar både musikgrupper och musikarrangörer.

– Projektbidrag till konsertverksamhet är ett nytt bidrag som öppnades i år för att bredda möjligheten för arrangörer och musikgrupper att verka under coronapandemin. Bidraget möjliggör en större variation av projekt som innefattar konsertverksamhet. Bland annat går det att söka för projekt som innefattar streamade konserter, säger Johan Wallnäs, handläggare vid Kulturrådet.

Bidraget ersätter turnébidraget för fria musikgrupper under våren och hösten 2021 och även projektbidraget för musikarrangörer under våren 2021. Bidraget är inte en del av ett krisstöd.

Till fördelningen har det kommit in 384 ansökningar med totalt ansökt belopp på drygt 152,7 miljoner kronor. 79 projekt får dela på sammanlagt 6 746 000 miljoner kronor och har en god spridning över hela landet.

Läs mer

Projektbidrag konsertverksamhet, fördelning 2021

Om bidraget

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Johan Wallnäs

  • Handläggare