Till navigation Till innehåll
En hög med papperEn hög med papperEn hög med papper

Angelägen forskning är ett samarbete mellan Kulturrådet och Kungliga biblioteket.

Ange­lä­gen forsk­ning: Meröp­pet bort­om tekni­ken

Välkommen till Angelägen forskning – ett nytt forskarforum för stärkta bibliotek, arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Det första tillfället i denna serie av seminarier sänds live på webben 28 oktober.

När: Torsdag 28 oktober kl 09.00–10.00
Var: Live på Digitekets webb. Obs, det krävs ingen föranmälan.

Många bibliotek har infört, eller planerar att införa, meröppet. Att kunna besöka lokalerna utanför den bemannade öppettiden möjliggör för fler att ta del av medierna och använda bibliotekslokalerna. Meröppet ökar tillgängligheten och bygger på tillit mellan lokalsamhället och biblioteket.

Men meröppet är så mycket mer än tekniken. För att biblioteket ska vara tillgängligt behöver lokalen anpassas, bibliotekariers kompetens synliggöras och relationer skapas. Men kan verkligen meröppna bibliotek göras tillgängliga för alla?

I detta första Angelägen forskning-forum fördjupas diskussionen om meröppet då Anna Åkerberg, biblioteksutvecklare på Region Skåne, samtalar med Lisa Engström, universitetslektor vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer.

Lisa Engström har doktorerat med avhandlingen Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider. I avhandlingen har hon studerat hur meröppna bibliotek tas i bruk.

Angelägen forskning är en serie seminarier som äger rum ca 5 gånger under ett år, med start 28 oktober. I seminarierna presenteras och diskuteras aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Seminariet spelas in och görs tillgängligt i efterhand.

Läs mer

Lisa Engströms avhandling

Rapport om Lunds meröppet

Peter Alsbjers blogg om Lisa Engströms avhandling

Region Hallands skrift om biblioteksrummet där Lisa Engströms forskning berörs

Folkbiblioteken i Lund berättar om hur de använt Stärkta bibliotek-bidraget och om meröppet