Till navigation Till innehåll
En grupp människor springer i en cirkel i ett orange ljust, människorna är suddiga vilket skapar känslan av att de rör sig snabbt.En grupp människor springer i en cirkel i ett orange ljust, människorna är suddiga vilket skapar känslan av att de rör sig snabbt.En grupp människor springer i en cirkel i ett orange ljust, människorna är suddiga vilket skapar känslan av att de rör sig snabbt.

Ansökan till Kulturrådets tredje krisstöd öppnar snart

Inom de närmaste dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet.

Kulturrådet ska fördela två nya krisstöd i början av året. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang, (under förutsättning att EU-kommissionen ger sitt godkännande), och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Regleringsbrevet ger också Kulturrådet i uppdrag att redovisa de konsekvenser som coronaviruset fått för myndighetens resultat, verksamhet och ekonomi. Vi ska följa upp de krisstöd som myndigheten fördelat och krisstöden som har fördelats till regionerna inom kultursamverkansmodellen.

I anslutning till att ansökan öppnar publiceras mer information om krisstödet. På våra webbinarier berättar vi om stödet, vem som kan söka, hur blanketten fylls i och du har möjlighet att ställa frågor till våra medarbetare och i chatten.

Webbinarier

  • 26 januari 12.00: Kulturrådet och Konstnärsnämnden om krisstödet
  • 2 februari 12.00: Krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang
  • 9 februari 12.00: Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Uppdraget att fördela stöden går den här gången även till Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden. Enskilda konstnärer som söker för sitt eget konstnärskap hänvisar vi till att söka stöd hos Konstnärsnämnden, se nedan.

Ansökan till Konstnärsnämndens krisstipendium öppnar 13 januari

Onsdag 13 januari kl.13.00 öppnar Konstnärsnämnden ansökan till Krisstipendium 3. Ansökningsperioden pågår till och med den 3 februari 2021.

Du ansöker via deras digitala ansökningssystem på deras webbplats. I samband med öppnandet publiceras riktlinjerna för Krisstipendium 3. Det kommer också att finnas information om vem som kan ansöka och vad som krävs för att söka. Svaren på de frågorna och andra frågor hittar du på webbplatsen under rubriken: Vanliga frågor och svar.

Läs mer

Konstnärsnämndens krisstipendium

Filminstitutet

Författarfonden  

Laddar...