Till navigation Till innehåll
Bild på en man med instrumentBild på en man med instrumentBild på en man med instrument

Hamid Sakhizada, afghansk fristadsmusiker. Foto: Kultur i Troms, Norge.

Bidrag till elva organisationer som främjar konstnärlig frihet globalt

Program för konstnärlig frihet fördelar åtta projektbidrag och tre verksamhetsbidrag för programperioden 2021–2023.

Kulturrådets internationella program för att stärka och skydda konstnärlig frihet finansieras av Sida. Målet är att förbättra villkoren för konstnärer att fritt skapa, visa och distribuera verk utan att behöva utsättas för hot eller repressalier.

Sammanlagt fördelas 46 miljoner kronor till organisationer som arbetar med att främja konstnärlig frihet i länder som klassificeras som biståndsberättigade av den internationella samarbetsorganisationen för bistånd OECD/DAC. Internationell samverkan och konstnärlig frihet är prioriterade områden för oss och svarar mot uppdrag om att skapa synergier med biståndet och att främja fristadssystemet.

Bidragsfördelningen till organisationerna täcker flera världsdelar. Insatserna inom programmet ska vara genomförda senast 2023 och resultera i förbättrade möjligheter för fler att fritt skapa, sprida och ta del av den konst och kultur de önskar.

– Den samtida konsten befinner sig inte sällan mitt i samhällsdebatten. Att vår myndighet, som har god kunskap om kultur, nu får fördela de här medlen främjar det internationella arbetet för konstnärlig frihet. Bidragen ökar också möjligheterna att få en fristad i sitt närområde eller i annat land när det behövs, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Bland bidragstagarna finns organisationerna Ettijahat med operativ bas i Beirut, Libanon, International Cities of Refuge Network (ICORN) med bas i Stavanger, Norge, East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project Ltd (Defend Defenders) med säte i Kampala, Uganda, och Selam med kontor i Stockholm och Addis Abeba, Etiopien.

Verksamhetsbidrag ges till ICORN som arbetar efter visionen om stärkt yttrandefrihet världen över. ICORN tillhandahåller tillfälliga residens, i så kallade fristäder, i Sverige och runt om i världen för förföljda och tystade författare och konstnärer. Med sökanden från över 80 länder har ICORN genom åren hittills försett över 250 författare och konstnärer från 43 länder med fristad. I Sverige finns i dag 24 fristäder.

Verksamhetsbidrag fördelas till organisationen Ettijahat med formellt säte i Belgien, och med operativ bas i Libanon. Ettijahat arbetar för att skydda och stötta konstnärer i flertalet länder i Mellanöstern och Nordafrika. De har ett uttalat fokus att agera som ett slags kulturråd i exil för syriska konstnärer. Organisationen arbetar i regionen för kulturell mångfald och konstnärlig frihet, med fokus på konstnärers rättigheter. De främjar också synergier mellan kultur och utvecklingssamarbete.

Bland de åtta projektbidrag som utdelas finns civilsamhällesorganisationen Defend Defenders. Fokus för verksamheten ligger på att skydda konstnärer som mänskliga rättighetsförsvarare och de arbetar regionalt framför allt i östra Afrika och på Afrikas horn. Defend Defenders erbjuder krisstöd samt fysiskt skydd i form av tillfälliga residens och, vid behov, kontakt till fristäder utomlands. Defend Defenders arbetar även med brett påverkansarbete inom området för mänskliga rättigheter, både regionalt och globalt. Ett mål för verksamheten är att adressera konstnärlig frihet som en mänsklig rättighet.

Projektbidrag ges till Selam som driver konsert- och arrangörsverksamhet, skivbolag och internationellt utvecklingssamarbete. Med nätverket The African Network for Artistic Freedom ämnar de etablera en panafrikansk röst för konstnärlig frihet. Nätverket kommer bestå av organisationer från åtta afrikanska länder som arbetar med artister och kulturproducenter.

Läs mer

Program för konstnärlig frihet

På temat konstnärlig frihet och i relation till programmet arrangerar vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit on Arts and Culture i Stockholm 2023.

World Summit for Arts and Culture

Kontakt

Emma Emitslöf

  • Handläggare

Maria Arnqvist

  • Handläggare