Till navigation Till innehåll
Kulturrådets budgetunderlag 2022–2024.Kulturrådets budgetunderlag 2022–2024.Kulturrådets budgetunderlag 2022–2024.

Ingen sektor av samhällslivet har drabbats så hårt ekonomiskt som kultursektorn.

Förberedelse för nystart i Kulturrådets budgetunderlag

En stor del av 2021 kommer Kulturrådet fortsätta ägna åt överlevnad och förberedelser för nystart av kulturen. Men blicken riktas längre fram än så. Vi utgår från att kulturlivet återgår till det normala med en publik som strömmar till och konstnärer som återtar sin plats på scen. Det är vår utgångspunkt när vi idag överlämnar vårt budgetunderlag till regeringen.

Ingen sektor av samhällslivet har drabbats så hårt ekonomiskt som kultursektorn. Kulturrådet vill visa en väg ut ur den allvarliga situationen. Därför koncentrerar vi vårt utvecklingsarbete till de här områdena:

  • Ökad delaktighet i kulturlivet: av, med och för alla
  • Konstnärlig frihet och det fria kulturlivets förutsättningar
  • Utvecklade former för samverkan mellan stat, region och kommun
  • Internationellt utbyte och samarbete inom kulturlivet
  • Utveckling av våra egna arbets- och beslutsformer

Läs mer 

Kulturrådets budgetunderlag 2022–2024