Till navigation Till innehåll
Folk och Kultur - det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna.Folk och Kultur - det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna.Folk och Kultur - det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna.

Folk och Kultur - det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna.

Se våra seminarier från Folk och kultur

Kulturrådet arrangerade tre seminarier på årets digitala upplaga av konventet Folk och Kultur. Teman var krisstöd, flernivåstyrning och Kreativa Europa. Du som missade livesändningarna kan nu se dem i efterhand via länkarna nedan.

Krisstöden till kulturen – vad krävs för att rädda en bransch?

Miljarder fördelas i stödpaket för att rädda en bransch som drabbats hårt av corona-pandemin. Men hur långt räcker stöden? Vilka ytterligare åtgärder krävs under 2021 för att säkra ett rikt kulturutbud i hela landet? Hur kan vi samverka för att kulturen ska överleva?

I seminariet får du möta cheferna för de myndigheter och institutioner som har den viktiga uppgiften att fördela regeringens krisstödpengar till kulturområdet. Vi får en internationell utblick från Namibias och Kanadas kulturmyndigheter. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind ger sin bild av hur det svenska kulturlivet ska klara sig genom den största krisen sedan 1930-talets depression. 

Medverkande:
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet
Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden
Anna Serner, vd Svenska filminstitutet
Jesper Söderström, direktör Författarfonden
Patrick Sam, Chairperson, National Arts Council of Namibia
Simon Brault, Director and CEO, Canada Council for the Arts
Moderator: Jenny AschenbrennerDu kan också se seminariet via Folk och kulturs plattform

Vad kan kultursektorn lära av andra politikområden?

De kulturpolitiska målen kan bara uppnås om kommuner, regioner och staten samarbetar. Hur kan kultursektorn och andra politikområden bli bättre på att skifta perspektiv och dra nytta av andras arbetssätt? Vad kan vi lära av varandra och vad betyder flernivåstyrning i praktiken? Välkommen till ett samtal som leds av Kajsa Ravin.

Tomas Stavbom introducerar diskussionen med fokus på storregionala samarbeten, Staffan Isling ger exempel på hur de tre nivåerna samspelar. Elsmari Julin och Jonas Walker reflekterar över vad kulturbranschen kan lära av andra respektive vad kulturområdet kan tillföra övriga sektorer.

Medverkande:
Moderator: Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet
Staffan Isling, vd Sveriges kommuner och regioner   
Tomas Stavbom, regionchef Stockholms Handelskammare i Uppsala län   
Elsmari Julin, förvaltningschef regional utveckling, Region Dalarna  
Jonas Walker, kommundirektör, Sundsvall   Du kan också seminariet via Folk och kulturs plattform


Kreativa Europa 2021-2027

Programperioden för EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa, har lanserats med en utökad budget på 2,4 miljarder euro. Många nya utlysningar kommer att öppna 2021. Detta webbinarium ger en inblick i det nya programmet och stödmöjligheter för de kommande sju åren.

Barbara Gessler, ansvarig för Kreativa Europa vid Europeiska kommissionen, Elin Rosenström och Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk Sverige, ger en introduktion till det nya programmet och de stödformer som kommer bli möjliga att söka för aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Du får också ta del av erfarenheter och inspiration från kulturaktörer som samarbetat internationellt med stöd från Kreativa Europa.

Medverkande:
Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Sverige - Kultur
Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk Sverige - MEDIA
Barbara Gessler, ansvarig för Kreativa Europa vid Europeiska kommissionen
Tiago Prata, internationell projektledare på TILLT
Julia Jarl, festivaldirektör för filmfestivalen BUFF MalmöDu kan också se webbinariet via Folk och kulturs plattform

Kontakt

Therese Jonasson

  • Vik. kommunikatör

Helene Oljons

  • Pressansvarig