Till navigation Till innehåll
Närbild på händer som spelar keyboard i en studio.Närbild på händer som spelar keyboard i en studio.Närbild på händer som spelar keyboard i en studio.

Vid årsskiftet flyttar Musikverkets bidragsgivning till Kulturrådet.

Kulturrådet tar över bidragsgivningen från Musikverket

Regeringen har beslutat att Kulturrådet tar över Musikverkets bidragsgivning den 1 januari 2022 tillsammans med ett främjande uppdrag inom musikområdet.

I samband med det nya uppdraget utlyser Kulturrådet ett nytt bidrag till musikområdet. Ansökningsperioden öppnar den 10 mars 2022. Information om utlysningen kommer så fort riktlinjerna för det nya bidraget har tagits fram.

Musikverkets bidragsgivning upphör 31 december 2021. Bidragsmedlen och personalen flyttas i stället till Kulturrådet som från och med årsskiftet kommer att handlägga pågående projekt, även de som har beviljats bidrag av Musikverket.

Kulturrådets regleringsbrev 2022

Projektbidrag beviljat av Musikverket

Du som har beviljats bidrag av Musikverket och redovisar projektet under 2022 och framåt ska göra det hos Kulturrådet med start den 14 januari 2022.

Den 01–13 januari 2022 är det varken möjligt att redovisa projektbidraget hos Musikverket eller Kulturrådet. Alla sista redovisningsdatum som infaller i januari har därför flyttats fram till den 31 januari 2022. Därefter gäller de datum som kommunicerades av Musikverket när stödet betalades ut.

Läs mer och redovisa bidrget

Kontakt

Barbara Matamoros Bengtsson

  • Handläggare

Karl Tiderman

  • Handläggare