Till navigation Till innehåll
Så fri är konsten.Så fri är konsten.Så fri är konsten.

Kulturrådets kommentar till rapporten Så fri är konsten

Nyligen kom Myndigheten för kulturanalys rapport Så fri är konsten. Rapporten handlar om "den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten" och har fått mycket uppmärksamhet.

Vi är medvetna om att vi kontinuerligt behöver diskutera vårt viktiga uppdrag att arbeta för att fler ska kunna delta i kulturlivet utan att detta medför politisk styrning av det konstnärliga innehållet.

Kulturanalys rapport blir ytterligare ett underlag i den översyn som vi på Kulturrådet arbetar med. Vi är inne i en utvecklingsprocess där vi ser över våra styrdokument och riktlinjer och gör en genomlysning av Kulturrådets bidrag. Här ingår bland annat en översyn av blanketter för ansökan och redovisning samt referens- och arbetsgruppers tillsättande.

Att deltagandet i kulturen inte är jämlikt speglas i flera av Kulturanalys tidigare rapporter och kulturvaneundersökningar och i de uppdrag som Kulturrådet fått under senare år. Det är heller inte den frågan, om att fler bör få möjlighet att bli delaktiga i samhällets kulturliv, som nu ifrågasätts. Kritiken utgår från att flera kulturaktörer i undersökningen svarat att de anpassat det konstnärliga innehållet i sina ansökningar utifrån de delaktighetsmål som speglats i blanketterna. Vi kommer självklart att beakta rapportens slutsatser i vårt pågående utvecklingsarbete, där vi också behöver beakta vems konstnärliga frihet vi främjar genom våra bidrag.

Läs mer

Så fri är konsten (kulturanalys.se)

Kontakt

Bongi MacDermott

  • Enhetschef kommunikation och omvärld

Helene Oljons

  • Pressansvarig