Till navigation Till innehåll
Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd. Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd. Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.

Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.

Kulturrådets rapport om krisstöden

Den 2 mars skickar Kulturrådet in en sammanfattning till regeringen av myndighetens arbete med krisstöden. Det gäller både stöden för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet under pandemin. Under 2020 fördelade vi närmare 1,2 miljarder kronor för dessa ändamål.

Krisstöden syftar främst till att lindra den akuta ekonomiska krisen och att stimulera till återhämtning. Det handlar också om att säkerställa en fortsatt bredd av kulturuttryck i hela landet och att understödja verksamhet vars överlevnad är viktig för kulturlivets återhämtning.

  • Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd. Det betyder att cirka två tredjedelar av de som sökt fått bidrag.
  • Beviljandegraden för de som sökt är cirka 40 procent.
  • 3 160 organisationer har beviljats stöd.
  • Mer än hälften, 3 700, var nya sökande för Kulturrådet.
  • Verksamheter i samtliga 21 regioner nåddes av krisstöden.
  • Verksamheter i 274 av landets kommuner nåddes av stöden.
  • Stockholmsregionen beviljades en tredjedel av ansökningarna.

Vi bedömer att uppdragen som Kulturrådet ansvarat för haft stor betydelse för kulturområdet. Utöver att vi fördelat stöd för förlorade intäkter till det fria kulturlivet och särskilda behov i kulturlivet har vi beviljat krisstöd till regional kulturverksamhet, centrumbildningar och allianser. Vi har även fördelat ordinarie bidrag till kulturområdet i sin helhet.

Läs mer

Rapport: Krisstöd till kulturen 2020