Till navigation Till innehåll
Barn och vuxen läser en bok tillsammans. Foto: Johan W AvbyBarn och vuxen läser en bok tillsammans. Foto: Johan W AvbyBarn och vuxen läser en bok tillsammans. Foto: Johan W Avby

Letterbox Club främjar barnens läs- och skrivfärdigheter. Foto: Johan W Avby

Mångspråk och tillgänglighet lockar till läsning

I årets andra fördelning av bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser beviljas stöd till bland annat biblioterapi i kriminalvården, bokpaket till barn och unga och litteraturfestivaler runt om i landet. Totalt beviljat belopp är 13 362 000 kronor.

I ansökningsomgången inkom 86 ansökningar, 64 av dessa beviljas bidrag. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, kommuner, folkbibliotek och boklådor.

Flera av satsningarna rör nationella minoriteter, bland annat gentemot minoriteten romer. Också socialt läsande, som shared reading och små barns språkutveckling, hbtq och mångspråkighet märks som teman.

Bland de litterära evenemangen ser vi både större och mindre festivaler och läsningar runt om i landet. Det finns en del nya sökande som planerar återkommande festivalverksamhet, och verksamheter som legat nere men återupptagits.

Exempel på ansökningar som beviljas bidrag:

  • Biblioterapi inom kriminalvården och med anhöriga; Bufff
  • Letterbox Club – Mångspråk och tillgänglighet; Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Litteralund festival 2022; LitteraLund, Visit Lund, Lunds kommun
  • The literary stage, new cooperation; Föreningen Judisk kultur i Sverige
  • Läsfest, läslust; Begripsam

I bedömningen av läsfrämjande insatser läggs stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet. När vi bedömer litteraturfrämjande insatser lägger vi stor vikt på konstnärlig kvalitet. Vi prioriterar projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. 

Läs mer

Läs- och litteraturfrämjande insatser, andra fördelningen 2021

Om bidraget 

Kontakt

Anna Ringberg

  • Handläggare

Zoi Santikos

  • Handläggare

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör