Till navigation Till innehåll
Foto på blåsinstrumentFoto på blåsinstrumentFoto på blåsinstrument

Stödet ska säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

Ny krisstödsomgång öppnar den 13 september

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att söka hos Kulturrådet.

Den 13 september öppnar ansökningsomgången och stänger den 4–6 oktober. I mitten av november tas beslut om vilka som får ta del av krisstödet. Några dagar senare ska pengarna betalas ut.

Höstens krisstöd är ett projektbidrag som kan sökas för särskilda insatser inom kulturområdet. Syftet med stödet är att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning efter corona och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Stödet kan sökas för ett projekt, men också för en avgränsad del av den ordinarie verksamheten som inte finansierats av andra krisstöd. 

Det kan exempelvis handla om att planera och genomföra smittsäkra kulturevenemang, internationellt nätverkande via digital teknik, streamade författarsamtal eller smittsäker daglig träning.

Ansökan ska avse projekt som påbörjats under 2021 och genomförs senast december 2022.

Totalt får kulturområdet 750 miljoner kronor att fördela. Liksom tidigare är det Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget som jämte Kulturrådet fördelar krisstöden.

Kulturrådet har fått drygt 500 miljoner kronor av satsningen och medlen ska även fördelas till regional kulturverksamhet, centrumbildningar, kulturallianser samt för att kompensera de kulturaktörer som hamnade i kläm mellan Skatteverkets omställningsstöd och Kulturrådets krisstöd i våras. Cirka 300 av de 500 miljonerna är alltså sökbara.

Läs mer

Krisstöd till kulturen

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig