Till navigation Till innehåll
Foto på ungdom som lyssnar med hörlurar liggandes i ett bibliotek. Fotograf: Susanne Kronholm.Foto på ungdom som lyssnar med hörlurar liggandes i ett bibliotek. Fotograf: Susanne Kronholm.Foto på ungdom som lyssnar med hörlurar liggandes i ett bibliotek. Fotograf: Susanne Kronholm.

Inköpsstödet höjs med 10 miljoner. Fotograf: Susanne Kronholm.

Nyheter kring inköpsstödet till folk- och skolbibliotek

Höjd budget, ny ansökningsomgång, översyn och webbinarium – just nu händer mycket kring Kulturrådets inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Syftet med inköpsstödet är att öka tillgången på litteratur samt att främja barns och ungas läsintresse och samverkan mellan folk- och skolbibliotek. Nu ser Kulturrådet över stödet för att anpassa det till dagens behov och förutsättningar. Det har också framkommit att kunskapen om inköpsstödet inom skolan är låg – det vill vi ändra på!

Översyn av stödet 

I mars publiceras ”Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek – en kunskapsöversikt och översyn av bidraget”. Syftet med översynen av stödet är att anpassa det till dagens behov och förutsättningar. Stödet har hittills främst sökts av folkbiblioteken. Kunskapen om stödet är låg inom skolan, samtidigt som det finns stora behov av stöd för inköp av medier till skolbiblioteken.

Ökad budget

När stödet infördes 1997 var stödbeloppet var 24 miljoner kronor årligen och nivån har inte höjts sedan dess. Mot bakgrund av Kulturrådets pågående uppföljning och den pågående skolbiblioteksutredningen höjer vi stödet med 10 miljoner kronor, för att kunna göra skillnad för fler bibliotek.

Nästa ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod för inköpsstödet till folk- och skolbibliotek är 18 mars–15 april. Läs mer om vad som gäller, vem som kan söka, för vad och hur ansökan går till.
Bidragssida inköpsstöd till folk- och skolbibliotek 

Webbinarium 12 mars

Fredag 12 mars kl 09:00–10:00 sänder vi ett webbinarium om inköpsstödet. Då informerar vi bland annat om stödet, nyheter och viktiga saker att tänka på. Vi svarar även på frågor. Läs mer och föranmäl dig:
Webbinarium om inköpsstödet 

Kontakt

Anna Hällgren

  • Handläggare

Nina Suatan

  • Handläggare