Till navigation Till innehåll
Bild för - Regionalt krisstöd.jpegBild för - Regionalt krisstöd.jpegBild för - Regionalt krisstöd.jpeg

Rapport: Uppföljning av krisstöden till regionerna

Den 15 juni skickade Kulturrådet en rapport till regeringen om krisstöden till regionerna. Krisstöden har medfört att kulturverksamheten runtom i landet inte legat i träda, visar rapporten.

Kulturrådet fördelade under förra året 150 miljoner kronor i krisstöd till regionerna inom kultursamverkansmodellen. Förutom att täcka intäktsbortfall har regionerna använt medlen för att utveckla eller tillgängliggöra verksamheten även under de nya förutsättningarna. Krisstöden har bidragit till stabilitet och gjort att de regionala kulturverksamheterna både har kunnat behålla och skapa nya arbetstillfällen, även för det hårt drabbade fria kulturlivet.

– Vi har under pandemin fått ökad kunskap om kulturens hela ekosystem, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Många frilansare rör sig mellan regionala institutioner, ideella och privata verksamheter. Kulturrådet har fått en djupare förståelse för regionernas och de regionala kulturverksamheternas roller som uppdragsgivare för konst- och kulturskapare.

Krisstöden har också lett till utökade samtal mellan stat, regioner och kommuner. Vi bedömer att regionerna har fördelat medlen på ett bra sätt utifrån behoven inom de olika konst- och kulturområdena.

Läs mer

Regionalt krisstöd – Uppföljning av Kulturrådets krisstöd till regional kulturverksamhet 2020

Kontakt

Andreas Åberg

  • Handläggare

Martin Rickardsson

  • Uppföljningskoordinator

Helene Oljons

  • Pressansvarig