Till navigation Till innehåll
Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-bidrag och covid-19

Med anledning av coronaviruset får vi många frågor och vi har stor förståelse för att projekt, eller delar av projekt, kan komma att behöva skjutas upp och förändras eller i värsta fall ställas in på grund av pandemin.

Vi börjar alla inse att vi kommer att behöva ta pandemin i beaktande i vår planering ganska långt framåt. Både vad gäller pågående läsår 2020/21 men kanske också långt in på nästa läsår 2021/22.

Läsåret 2020/2021

Under pågående läsår 20/21 får vi många frågor kring hur man kan hantera uppskjutna, inställda och förändrade Skapande skolaprojekt.

Går det att ställa om?

Omforma projekten, går de exempelvis att göra digitala eller kan de genomföras utomhus? Ha dialog med redan tilltalade kulturaktörer för nya idéer och lösningar. Om det går att ställa om redan planerade projekt – genomför.

Projektändring

Om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan för att kunna genomföras så behöver ni skicka in en förfrågan om projektändring innan projekten genomförs. Maila oss på vilket sätt projekten förändras, en reviderad plan och budget kopplat till förändringen samt diarienummer (KUR 2020/xxx) för dialog. Redovisa genomförda projekt och kostnader senast den 30 september -21.

Om det inte går att ställa om

Det finns tre alternativ beroende på era olika förutsättningar och utmaningar:

 1. Betala ut arvode till kulturaktörer som ni har avtal med vid inställda projekt
 2. Betala tillbaka de medel ni inte kunnat göra av med till Kulturrådet som outnyttjade medel.
  Notera detta som coronarelaterat i redovisningen ni gör senast den 30 september
 3. Hör med oss på Kulturrådet om projektförlängning

Om ni behöver göra en projektförlängning - ansök senast 11 juni

Maila oss om en förfrågan om projektförlängning och ange diarienummer (KUR 2020/xxx). Projekten kan då genomföras under hela höstterminen. Alla kostnader ska dock finnas med och alla projekt ska redovisas i redovisningen ni gör under september, sista dag att redovisa för läsåret 21/21 är 30 september -21. Medel för projekt läsåret 20/21 kan inte föras över till 2022.

Inför läsåret 2021/2022

 • Inför läsåret 21/22 ser vi gärna att ni planerar in och tar höjd för att pandemin eventuellt fortfarande kan ställa till det för oss. 
 • Det går att söka nya medel för läsåret 21/22 även om ni gör en projektförlängning av bidraget för pågående läsår 20/21.
 • Anpassa planerade projekt och budget i pågående ansökan för läsåret 21/22 så det hela blir genomförbart om ni märker att ni behöver flytta fram många projekt från läsåret 20/21.
 • Outnyttjade medel på grund av corona i redovisningen av bidraget 20/21 påverkar inte bedömningen i pågående ansökning inför läsåret 21/22.

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för projekt som helt eller delvis inte har kunnat genomföras till följd av covid-19.

Kulturrådet har tagit ställning till vad som kan anses vara bidragsberättigade kostnader på vår webb för projekt som påverkas av den aktuella situationen:

Så påverkas våra bidrag

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte. Även övriga kostnader som inte har kunnat undvikas kommer att godkännas.

Medel som inte har kunnat användas ska dock betalas tillbaka i enlighet med bidragsvillkoren.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för projektet ska ske enligt våra anvisningar.

Ni kan hitta mer information om hur Kulturrådet hanterar sina bidrag med anledning av Corona-viruset på vår webbplats. Vi uppdaterar webbplatsen löpande.

 

Kontakt

Lykke Pörtfors

 • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson Ehk

 • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Josefine Alm

 • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND