Till navigation Till innehåll
Bild på musikinstrumentBild på musikinstrumentBild på musikinstrument

Evenemang juni-december 2021 kan söka stöd hos Skatteverket

Skatteverket handlägger nytt evenemangsstöd

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat införa det så kallade evenemangsstödet. Regeringen har också bestämt att det blir Skatteverket som handlägger stödet.

Stödet gäller till exempel kulturevenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas till följd av pandemin.

Evenemanget ska riktas till minst 250 deltagare. Det kan antingen vara ett evenemang som planeras äga rum vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid.

Från den 10 augusti ska det vara möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket.

Läs mer

Läs regeringens pressmeddelande
Skatteverkets webbplats