Till navigation Till innehåll
Närbild på händer som spelar ett piano. Foto: Susanne Kronholm.Närbild på händer som spelar ett piano. Foto: Susanne Kronholm.Närbild på händer som spelar ett piano. Foto: Susanne Kronholm.

Söktrycket är på en konstant nivå. Foto: Susanne Kronholm.

Stöd till 38 projekt inom samverkan med komponister

I årets andra bidragsomgång av samverkan med komponister delar 38 projekt på knappt 3,7 miljoner kronor. Bidraget finns till för att stimulera beställningar av nya musikverk och öka tillgången till ny musik.

– Trots coronapandemin ser vi att söktrycket under 2021 inte skiljer sig nämnvärt jämfört med 2019, året före pandemin. Vi konstaterar att det är marginellt fler ansökningar och något högre sökt belopp jämfört med 2019, säger Luciana Marques, handläggare på Kulturrådet. 

96 ansökningar har skickats in till detta fördelningstillfälle. Det totala ansökta beloppet uppgår till 10,4 miljoner kronor.

Det sammanlagda sökta beloppet motsvarar en betydligt högre summa än vad som finns tillgänglig att fördela. Kulturrådet har därför prioriterat ansökningar som bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet och som sammantaget omfattar en bredd vad gäller mångfald av konstnärliga uttrycksformer och målgrupper.

Några exempel på projekt som beviljats bidrag vid årets andra fördelningen är:

  • RilkeEnsemblen samverkar med komponisten Katarina Leyman
  • Stiftelsen Festspelen i Piteå samverkar med komponisten Fredrik Österling
  • Johan Jutterström Arts & Music samverkar med komponisten Archie Shepp

Läs mer

Samverkan med komponister, andra fördelningen 2021

Om bidraget

De kulturpolitiska målen

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Luciana Marques

  • Handläggare. Musik, samverkan med komponister.