Till navigation Till innehåll
Projektet Hybrida AIR och konstnären Faysal Mrouehs verk Tick Mummy.Projektet Hybrida AIR och konstnären Faysal Mrouehs verk Tick Mummy.Projektet Hybrida AIR och konstnären Faysal Mrouehs verk Tick Mummy.

Projektet Hybrida AIR och konstnären Faysal Mrouehs verk Tick Mummy.

Stödet som tillgängliggör konsten

33 aktörer får dela på närmare sex miljoner kronor när Kulturrådet, för andra gången i år, fördelar stöd till bildkonst-, form- och konsthantverksprojekt. Nära hälften av projekten som beviljats stöd har ett internationellt innehåll och många av projekten riktar sig delvis till barn och unga.

– Stödet gör det möjligt för organisationer, tillfälliga grupper och curatorer att genom utställningar och samarbeten göra konsten tillgänglig för en publik. Dessutom stärks den nationella infrastrukturen och den internationella närvaron ökar säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

Exempel på projekt som får stöd:

  • Navet i Bergsjöns From avoidence to resistance är ett samarbetsprojekt mellan konstnärer, tvärvetenskapliga forskare och verksamheter baserade i Bergsjön och andra delar av Göteborg.
  • Byalaget Älvans projekt Hybrida AIR är ett initiativ som vill lyfta unga konstnärer genom utställningar både on- och offline. Projektet, som har en nordisk och internationell prägel, vill engagera publik både lokalt och regionalt.
  • Jens Strandbergs projekt Nya nya Norrland är en konstnärlig undersökning kring resurser och centrum, och dess relation till kolonialism samt flödet av kapital, arbetskraft, kunskap och naturresurser från Norrlands inland till städer i södra Sverige.

32 procent av projekten som beviljats stöd kommer från Stockholm, 20 procent från Västra Götaland, 20 procent från Skåne. Norrbotten står för 9 procent av ansökningarna som fått stöd.

Läs mer

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk. 2:a fördelningen 2021

Om bidraget

Kontakt

Anna Livén West

  • Handläggare