Till navigation Till innehåll
Bild för - ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpgBild för - ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpgBild för - ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg

Kultursamverkansmodellen fungerar som en viktig plattform för samverkan mellan stat, kommun och region.

Viktig och aktiv konstnärspolitik i regionerna

Kulturrådet har i dag skickat en rapport till Kulturdepartementet om konstnärers villkor och de konstnärspolitiska perspektiven i regionerna.

– En slutsats i vår rapport är att regionerna driver en väldigt viktig och aktiv konstnärspolitik som en följd av kultursamverkanmodellen, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. 

Rapporten betonar att kultursamverkansmodellen inte enbart är ett ekonomiskt stöd utan en modell för samverkan. Konstnärspolitik är ett utpräglat samverkansområde med stora möjligheter till ytterligare utveckling. 

Vi visar genom rapporten hur kultursamverkansmodellen fungerar som en viktig plattform för samverkan mellan stat, kommun och region när det gäller gemensamma utmaningar och behov.

Kulturrådet har skickat in tre rapporter under året som bidrar till att synliggöra aspekter av konstnärers villkor. Den första rapporten handlade om arrangörsledets förutsättningar, den andra om MU-avtalets efterlevnad och nu den tredje rapporten som handlar konstnärers villkor i regionerna. Dessa tre rapporter utgör led i arbetet med att öka kunskapen om konstnärers villkor och förbättra dem, dels mot bakgrund av att pandemin påverkat förutsättningarna att vara verksam som konstnär och dels utifrån det grundläggande behovet av att synliggöra konstnärens centrala plats i kulturens ekosystem.

Läs mer

Rapporten

MU-avtalets efterlevnad

Arrangörer – uppföljning och kartläggning av förutsättningar

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Andreas Åberg

  • Handläggare