Till navigation Till innehåll
Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.Stor spridning över hela landet av mottagare av krisstöd.

Alla aktörer som fått bidrag på över en halv miljon kronor gås igenom.

Vinstkontroll av inställda evenemang

Kulturrådet har gjort efterkontroller på de tre krisstödsomgångarna för uppskjutna och inställda evenemang för 2020. Frågan om vinst och eventuella återkrav har då aktualiserats. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin har nu tagit initiativ till vinstkontroller.

– Det är viktigt för Kulturrådets trovärdighet som myndighet att stöd som betalats ut felaktigt betalas tillbaka, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Enligt gällande regler ska krisstöd inte kompensera för utebliven vinst.

– Syftet med krisstödet var bland annat att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

Av 3500 kulturaktörer som beviljats bidrag för inställda evenemang under år 2020 ska drygt en tiondel vinstkontrolleras – 355 stycken. Alla aktörer som fått bidrag på över en halv miljon kronor gås igenom. Slumpmässiga stickprovskontroller kommer också ske.

Varje ärende handläggs separat och Kulturrådet kan också avstå från återbetalningskrav om det finns särskilda skäl, exempelvis konkurshot eller likviditetsproblem.

Högst 70 procent av vinsten eller överskottet kommer att omfattas av återkrav. Vinst under 30 000 kronor omfattas inte.

Vi räknar med att beslut om återkrav fattas under hösten 2022.

Läs mer

Har du frågor om vinstkontrollerna?

Här hittar du en FAQ och bakgrund

Kontakt

Erica Månsson

  • Koordinator

Helene Oljons

  • Pressansvarig