Till navigation Till innehåll
Foto på ett band på en scenFoto på ett band på en scenFoto på ett band på en scen

Behoven av stöd till kulturområdet är fortsatt stora

Ytterligare krisstöd till kulturområdet

Ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder och utökade kris- och stimulansstöd. Detta finns bland förslagen från regeringen som presenterades torsdag 1 april.

Förslaget på utökade kris- och stimulansstöd för kulturområdet består av ytterligare 1,3 miljarder kr till följd av de ekonomiska konsekvenser som uppstått på grund av pandemin.

Regeringen vill dels förlänga det krisstöd som går till allmän kulturverksamhet, dels tilldela medel för aktörerna att starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt. Stöd kommer även att fördelas genom kultursamverkansmodellen till kulturverksamheter i hela landet.

Huvuddelen av stöden fördelas av Kulturrådet. Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

Regeringen föreslår även ett krisstöd på 125 miljoner kr till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin, bland dem Unga Klara och Skansen.

Dessutom vill regeringen införa ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder kr. Stödet innebär att staten står för en del av kostnaden om ett evenemang inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning. Det gäller evenemang som planeras genomföras under perioden juli–december 2021 och kan handla om såväl mässor som kultur- och idrottsevenemang.

Regeringen och de stödgivande aktörerna återkommer med detaljerna i stödens utformning.    

Läs mer

Regeringens pressmeddelande om kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringens pressmeddelande om det nya evenemangsstödet