Till navigation Till innehåll
Mikrofon mot svart bakgrund. Mikrofon mot svart bakgrund. Mikrofon mot svart bakgrund.

Kulturrådet fördelar 350 miljoner i det senaste krisstödet. Foto: Austin Neill

350 miljoner i den sjunde krisstödsomgången

Kulturrådet fördelar 350 miljoner kronor i krisstöd till kulturen, medel som säkerställer överlevnad för många kulturaktörer i landet. Det är den sjunde krisstödsomgången sedan pandemin startade och totalt har 3,7 miljarder fördelats.

Bidraget som nu betalas ut är ett tillfälligt verksamhetsbidrag som ska gå till verksamheters ordinarie och planerade kostnader för perioden 1 januari till 30 juni 2022. Totalt inkom 893 ansökningar och 575 aktörer har beviljats medel.

– Restriktionerna och rekommendationerna som infördes i december kom plötsligt och innebär att många inom kultursektorn fick det tufft. Med det här stödet har vi kunnat stötta och hjälpa dem i en akut situation. Nu när vi fördelar bidraget ser vi att det når en bredd av kulturaktörer, såväl större som mindre, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Musikområdet dominerade

Precis som vid tidigare krisstödsomgångar dominerade musikområdet med ungefär hälften av ansökningarna, och musikområdet beviljades 206 miljoner kronor. Scenkonstområdet följde med 215 ansökningar, vilket är ungefär 25 % av de totala ansökningarna. Aktörer inom scenkonsten beviljades drygt 87 miljoner i bidrag.

Antalet ansökningar från museer, bildkonst- och litteraturområdet är betydligt lägre, ett mönster som känns igen från tidigare krisstödsomgångar. Medel har beviljats till alla landets regioner, och storstadsregionerna dominerar.

Återstart för kulturen

I och med restriktionerna togs bort har nya möjligheter öppnats för kulturen.

– I de samtal som jag fört med kulturbranschen ser jag att viljan till återstart är stor. Just nu går det att söka återstartsbidrag från Kulturrådet och vi bedömer att behovet för de medlen är stort, säger Kajsa Ravin.

Återstartsbidraget ska gå till framåtblickande projekt som stöttar en återstart till kulturlivet och går att söka fram till den 4 maj. Kulturrådet ska prioritera kulturpolitiskt viktiga aktörer som genom sin verksamhet medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

Beviljade bidrag

Sökt belopp upp till 275 000 kr

Sökt belopp över 275 000 kr

Läs mer

Återstartsbidrag till kulturen

Kontakt

Mikael Weikvist

  • Kommunikatör