Till navigation Till innehåll
Konsertscen upplyst i rött ljus med publikhav framför.Konsertscen upplyst i rött ljus med publikhav framför.Konsertscen upplyst i rött ljus med publikhav framför.

Flest ansökningar om krisstöd kom från musikområdet.

929 har sökt det sjunde krisstödet

Den 16 mars stängde ansökan till det sjunde krisstödet för kulturen. Totalt sökte 929 aktörer bidraget till ett totalbelopp på 687 miljoner kronor.

Stödet vände sig till organisationer och företag inom kulturområdet som påverkats av de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen införde i december 2021. Kulturaktörer har kunnat söka medel för verksamhetens ordinarie kostnader, vilket exempelvis har varit löner, hyra eller marknadsföringskostnader.

Musikområdet dominerar

Fördelningen av sökande påminde i stora drag till hur det sett ut tidigare, där musikområdet dominerar före scenkonstområdet. Antalet sökande är lägre än vid tidigare krisstöd. Flest ansökningar kommer fortfarande från Stockholm, men andelen är lägre än vid tidigare tillfällen.   

– Det är flera faktorer som spelar in i att färre sökt. Att de olika krisstöden har haft olika inriktningar har självklart betydelse. Det här stödet var tydligt kopplat till de restriktioner och rekommendationer som infördes i december, vilket kan ha viss betydelse, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Kulturrådet har under 2021 fördelat krisstöd vid flera tillfällen. Detta tillsammans med regeringens satsningar på att utöka medlen i vissa av Kulturrådets befintliga bidrag kan även ha betydelse enligt Kajsa Ravin:

– De bidrag som utökats och utlysts är nu i omlopp och har stärkt kulturlivets förutsättningar, vilket är glädjande och en faktor som jag ser kan ha betydelse till att färre aktörer behövt söka krisstöd denna gång. 

Vad händer nu för de sökande?

Stödet ska gå till aktörer av central betydelse inom kulturlivet för att bland annat säkra produktion och arbetstillfällen samt bevara kompetens inom sektorn. Kulturrådets medarbetare kommer nu gå igenom samtliga ansökningar och vi beräknar att ta beslut i slutet av april. De som beviljas bidrag kommer få pengarna utbetalda ungefär en vecka efter de fått besked.

Återstartsbidrag i april

I mitten av april öppnar ansökan till ett nytt bidrag som ska främja en återstart för kulturen och kulturlivet i Sverige. Totalt ska 659 miljoner kronor fördelas till framåtblickande projekt inom kulturområdet.

– Kulturbranschen har haft det tufft under pandemin. Nu när restriktionerna tagits bort öppnar sig nya möjligheter. Genom återstartsbidraget stöttar vi företag och organisationer inom kulturområdet till just en återstart, vilket vi upplever som väldigt välkommet utifrån de samtal vi fört med branschen, säger Kajsa Ravin.

Mer information om återstartsbidraget kommer inom kort.

Läs mer

Kris- och återstartsbidrag

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig