Till navigation Till innehåll
Konfettiregn över salong med publik. Konfettiregn över salong med publik. Konfettiregn över salong med publik.

2000 sökte återstartsbidrag för framåtblickande projekt. Foto: Jordan Connor

Många har sökt återstartsbidrag till kulturen

Den 4 maj stängde ansökan för återstartsbidrag till kulturen. Totalt sökte 2 000 kulturaktörer till ett totalbelopp på ungefär 1,5 miljarder kronor.

Bidraget vände sig till kulturpolitiska viktiga aktörer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet. Företag och organisationer har kunnat söka för framåtblickande projekt som ska säkra produktion, kompetens och arbetstillfällen inom kultursektorn.

– Det höga söktrycket visar på att behovet av återstartsmedel är stort inom kulturbranschen. Pandemin slog hårt mot många verksamheter och där har de tidigare krisstöden haft stor betydelse. Vi ser nu att många aktörer är redo för en återstart, vilket är glädjande för kulturlivet i Sverige, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Ansökningar har kommit in från samtliga regioner i landet. Majoriteten av ansökningarna kommer från storstadsregionerna där Stockholm dominerar. Ungefär 40 procent av ansökningarna kommer från musikområdet. Scenkonstområdet följer med knappt 25 procent. Spridningen mellan större och mindre aktörer är jämnt fördelad.

Handläggare på Kulturrådet kommer nu att gå igenom samtliga ansökningar. Förhoppningen är att beslut kan fattas i slutet av juni. De som beviljas medel kommer att få pengarna utbetalda ungefär en till två veckor efter beslut.

Läs mer om återstartsbidraget

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig