Till navigation Till innehåll
Två skådespelare på scen från föreställningen Gjuteri av drömmar. Manliga skådespelaren sitter på en säng spelandes fiol, den kvinnliga skådespelaren flyger över sängen. Två skådespelare på scen från föreställningen Gjuteri av drömmar. Manliga skådespelaren sitter på en säng spelandes fiol, den kvinnliga skådespelaren flyger över sängen. Två skådespelare på scen från föreställningen Gjuteri av drömmar. Manliga skådespelaren sitter på en säng spelandes fiol, den kvinnliga skådespelaren flyger över sängen.

Jonk! Scenkonst beviljas verksamhetsbidrag. Gjuteri av drömmar. Foto: Isabella Henriksson Andersdotter.

Hundra scenkonstaktörer delar på hundra miljoner

Flera nya scenkonstaktörer beviljas verksamhetsbidrag för 2023. Sammanlagt beviljas 102 organisationer cirka 101,6 miljoner kronor. Stödet bidrar till en fungerande infrastruktur där de fria scenerna, produktions- och residensplattformarna ger publiken tillgång till professionell scenkonst.

Inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance fördelas sammanlagt cirka 48 miljoner kronor till 53 aktörer. Särskild hänsyn har tagits till den geografiska spridningen då flera verksamheter är baserade i storstadsregionerna, flera av de beviljade verksamheter kommer dock att turnera runt om i landet.

Några av dem som får verksamhetsstöd för första gången är:

  • Alma Söderberg  – koreograf som låter dans, musik och röstperformance utmana konceptet av en dansföreställning.
  • Bobbi Lo – ett danskompani kända för ett starkt fysiskt uttryck som tar tag i publiken, kompaniet ger inkluderande scenkonst för alla åldrar.
  • Dans i Blekinge – en förening som jobbar lokalt och använder sitt geografiska läge för konstnärliga utbyten nationellt och internationellt. Deras vision är ett Blekinge där professionella dansare vill och kan bo och verka.
  • JONK! Scenkonst – förening som på gator, torg och olika scener ofta presenterar platsspecifika, interaktiva föreställningar av nationella och internationella konstnärer inom cirkus, dans och teater.
  • Sindri Runudde – dansare och koreograf som arbetar med flera uttryck som nycirkus, ljud, bildkonst och performance. Verken har ofta en queer, feministisk utgångspunkt. Sindri är involverad i flera dans- och konstnätverk med fokus på tillgänglighetspolitik. 

Bland de beviljade bidragen får två cirkusaktörer treårigt förordande för första gången: Circus I love you och Below Zero.

Inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikdramatik, performance och övriga uttryck fördelas sammanlagt cirka 53,6 miljoner kronor till 54 aktörer. Beslutet innebär att 50 procent av aktörerna som beviljas bidrag huvudsakligen har barn och unga som målgrupp.

Tre aktörer får verksamhetsstöd för första gången:

  • Kulturföreningen Dotterbolaget – arbetar med clown och maskteater som formspråk. I sina föreställningar utgår de främst från ett feministiskt perspektiv och spelar huvudsakligen föreställningar för barn och unga. 
  • Teater Albatross – en teatergrupp som huvudsakligen vänder sig till barn och unga med viktiga samtida teman. Gruppen är verksam i Halland och turnerar både nationellt och internationellt.
  • Föreningen Teater Sláva – en teatergrupp där sång, text och rörelse är viktiga komponenter. Teater Sláva förvaltar ett eget teaterhus i Huddinge, Stockholm. Gruppen skapar föreställningar för barn och unga men även före en vuxen publik.

Fri scenkonst verksamhetsbidrag finns till för att stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, så att de kan nå publik i hela landet med föreställningar av hög kvalitet.

Läs mer

Se fördelningen av Fri scenkonst verksamhetsbidrag – dans, cirkus och performance, första fördelningen 2023 

Se fördelningen av Fri scenkonst verksamhetsbidrag – teater, opera, musikdramatik, performance och övriga uttryck, första fördelningen 2023 

Läs mer om Fri scenkonst verksamhetsbidrag 

Kontakt

Annette Taranto Fuller

  • Handläggare för dans och cirkus

Agneta Olofsson

  • Handläggare för scenkonst