Till navigation Till innehåll
Färgfabrikens fasadFärgfabrikens fasadFärgfabrikens fasad

Färgfabriken är en av sju aktörer som beviljats medel i första fördelningsomgången. Foto: Åke E:son Lindman

Internationell samverkan i fokus vid första fördelning av nytt bidrag

Kulturrådet fördelar 787 000 kronor i den första omgången av ett nytt projektbidrag som ska stärka internationaliseringen av kulturlivet i Sverige. Totalt får sju aktörer ta del av medlen.

Bidraget vänder sig till mellanledets aktörer, vilket exempelvis kan vara agenter, gallerier och producenter, vars internationella verksamhet har påverkats av pandemin.

– Det internationella deltagandet, bland annat på mässor och andra branschspecifika mötesplatser, fick läggas på is under pandemin. Det här bidraget är en form av återstartsmedel och ska stimulera till en nystart för internationellt utbyte och samverkan, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet och ansvarig för bidraget.

Trender bland de sökande

Natur & Kultur media i Stockholm AB och Färgfabriken är två aktörer som beviljats medel. Natur och Kultur media i Stockholm AB har sökt medel för framtagandet av en bokkatalog som ska synliggöra och möjliggöra för utländska förläggare att enklare hitta och välja svenska titlar inom mat, kultur och design för översättning och utgivning. Färgfabriken har beviljats medel för att delta i den internationella konstfestivalen Documenta 15 där de ska delta i nätverket Composting Knowledge. Genom deltagandet och nätverkandet vill de aktivera tidigare utbyte men även skapa nya samarbeten med internationella konstnärer.  

Ytterligare fördelning i höst

Det här var den första fördelningsomgången och under hösten kommer medel fördelas vid ytterligare två tillfällen. Bidraget ska stimulera till samverkan och utbyte över nationsgränserna och kan sökas av kulturpolitiskt viktiga aktörer för bland annat resekostnader, deltagarkostnader, frakt och vissa former av produktionskostnader som är kopplade till aktiviteter i samband med det internationella utbytet. 

Sista ansökningsdag är den 1 november.

Läs mer

Beviljade ansökningar

Mer information om bidraget

Kontakt

Anna Livén West

  • Handläggare