Till navigation Till innehåll
Skulptur av virke från ovan, ser lite ut som en slingrande ryggrad. Skulpturen Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas, en del av samarbetsprojektet Konsten i Kulturarvet. Baltic Art Center. Foto: Karl Melander.Skulptur av virke från ovan, ser lite ut som en slingrande ryggrad. Skulpturen Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas, en del av samarbetsprojektet Konsten i Kulturarvet. Baltic Art Center. Foto: Karl Melander.Skulptur av virke från ovan, ser lite ut som en slingrande ryggrad. Skulpturen Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas, en del av samarbetsprojektet Konsten i Kulturarvet. Baltic Art Center. Foto: Karl Melander.

Skulpturen Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas, Baltic Art Center. Foto: Karl Melander.

Kulturorganisationer bygger broar genom internationellt samarbete

Tillfällig förstärkning på 1,4 miljoner i årets fördelning av bidrag till internationella nätverk och verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet.

Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella kulturverksamheter 2022

Nio organisationer beviljas bidrag till ett sammanlagda belopp på 9,9 miljoner kronor. Med internationell kulturverksamhet menas verksamhet med bas i Sverige och som samarbetar med aktörer från minst ett annat land.

Några av de som får stöd är:

BAC – Baltic Art Center. BAC är ett residens för samtida konst. Residenset utgör en internationell mötesplats i Östersjöregionen som för samman konstnärer och organisationer regionalt och internationellt.

Scensverige. Organisationen verkar för att främja scenkonstens utveckling och utöka internationella relationer genom samarbete, idéutbyte samt spridande av kunskap och information. Scensverige är sedan 1951 det svenska centret för UNESCO-organisationen International Theatre Institute (ITI), med 100 systerorganisationer.

Trans Europe Halles (TEH). Trans Europe Halles  är ett europeiskt nätverk av fristående kulturhus belägna i återbrukade byggnader. Nätverket är ett av Europas mest växande och engagerade kulturnätverk och har idag 135 medlemmar och associerade medlemmar i 39 länder.


Bidrag till internationella nätverk 2022

Sammanlagt fördelas 1,5 miljoner till tolv nätverk i denna bidragsomgång. Stöd ges till organisationer som är aktiva i ett internationellt närverk och som kan sprida internationell information vidare till det svenska kulturlivet. Alla beviljade ansökningar kunde i denna omgång få sitt sökta belopp på grund av den tillfälliga förstärkningen.

Några av de som får stöd är:

Svenska PEN som är medlemmar i PEN International. Organisationen verkar efter utgångspunkten att litteraturen inte känner några gränser och måste få spridas fritt.

Svenska ICOM som är medlemmar i International Council of Museums, ett världsomspännande nätverk för museer och museiprofessionella och rådgivare till UNESCO i museifrågor.

Svenska Konstkritikersamfundet som är medlemmar i International Association of Art Critics. AICA informerar globalt om lokala aktiviteter och publikationer. De bevakar även konstkritikens villkor i de enskilda medlemsländerna i frågor som yttrandefrihet och tryckfrihet.

Läs mer

Se hela fördelningen av Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella kulturverksamheter

Se hela fördelningen av Bidrag till internationella nätverk 2022

Om Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella kulturverksamheter

Om Bidrag till internationella nätverk

 

Foto: Augustas Serapinas skulptur presenteras som en del av det konstnärliga forskningsresidenset Konsten i Kulturarvet – ett samarbete mellan Baltic Art Center och Gotlands Museum.

Kontakt

Mona-Lisa Djerf

  • Handläggare