Till navigation Till innehåll
Oljemålning på aluminium. En samisk pojke med ett kargt landskap i bakgrunden. Svart färg på vit bakgrund med undantag för gul färgöverstrykning över pojken.Oljemålning på aluminium. En samisk pojke med ett kargt landskap i bakgrunden. Svart färg på vit bakgrund med undantag för gul färgöverstrykning över pojken.Oljemålning på aluminium. En samisk pojke med ett kargt landskap i bakgrunden. Svart färg på vit bakgrund med undantag för gul färgöverstrykning över pojken.

Giela dájva av Tomas Colbengtson visas under Arctic Highways. Foto: Elisabeth Ohlson, beskuren bild.

Nordic Bridges invigs i Toronto

Den 19 maj invigs den hittills mest omfattande nordiska kultursatsningen utomlands: Nordic Bridges i Kanada. Nordic Bridges ska främja dialog och stärka kultursamarbetet och pågår året ut.

Harbourfront Centre, Kanadas ledande konst- och kulturinstitution i Toronto, projektleder samarbetet som pågår med konst- och kulturutövare i hela landet. Flera svenska och nordiska kulturprojekt har valts ut utifrån programmets fyra hörnstenar: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, urbefolkningsperspektiv samt motståndskraft och hållbarhet.

Kanada arbetar aktivt med vår tids samhällsutmaningar och har i programmet valt exempel på hur konst- och kultursektorn har gestaltat dessa utmaningar. Det finns ett stort intresse för hur nordiska konstnärer och kulturskapare arbetar med frågorna.

– Det finns många likheter mellan nordisk och kanadensisk kulturpolitik. Nordic Bridges är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter, dra lärdomar och fördjupa samarbete i en tid då internationell samverkan är viktigare än någonsin, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör.

Under året kommer nordiska konstnärer och kulturaktörer att belysas i utställningar, föreställningar, festivaler och samtal. Några svenska aktörer som medverkar i programmet:

  • Regissörerna Roy Andersson och Amanda Kernell lyfts fram under Torontos internationella filmfestival (TIFF)

  • Anne på Grönkulla möter Pippi Långstrump – utställningen ”A tribute to children’s books” visas under Torontos internationella författarfestival (TIFA)

  • Utställningen Arctic Highway visas på Yukon Arts Center och är curaterad av Tomas Colbengtson, Gunvor Guttorm, Dan Jåma och Britta Markatta Labba

  • The Magnettes deltar på musikfestivalen Break OutWest

  • Folkmusikgruppen Kongero deltar under Summer Music in the Garden

  • Göteborgsoperans danskompani har redan medverkat under dansfestivalen DigiDance

  • Riksteatern Crea samarbetar med Inside Out Theatre/re:Naissance Opera för att hålla i metodworkshops med döva skådespelare. Samarbetet ska leda till förbättrade villkor för både döva skådespelare och publik.


Nordic Bridges är ett initiativ av Nordiska ministerrådet som är övergripande internationell kontakt för satsningen. Nationell kontakt är Kulturrådet som i samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Ottawa möjliggör det svenska deltagandet inom Nordic Bridges.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin och Ann Traber, internationell handläggare, är på plats i Toronto för att delta under invigningen av Nordic Bridges. Medverkar gör kulturaktörer från Kanada och Norden i ett fullspäckat konstnärligt program.

Läs mer

Se hela programmet för Nordic Bridges 

Allt om kultursatsningen Nordic Bridges (norden.org)

Kontakt

Ann Traber

  • Handläggare

Helene Oljons

  • Pressansvarig