Till navigation Till innehåll
Dansare på scenDansare på scenDansare på scen

Den 11 april öppnar utlysningen av ett nytt återstartsbidrag till kulturen

Nytt återstartsbidrag till kulturen

Den 11 april öppnar utlysningen av ett nytt återstartsbidrag till kulturen. Bidraget uppgår till 659 miljoner kronor och ska stimulera till en återstart för kulturen och främja kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

Återstartsbidraget vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet och ska stötta en återstart för kulturlivet efter de effekter som covid-19 pandemin haft för kulturbranschen.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under året och genomföras senast den 30 juni 2023.

Söktrycket kommer vara stort och för att minimera belastningar på vår söktjänst kommer sista ansökningsdag variera utifrån konstområde. Dessa ansökningsdatum gäller:

  • Bildkonst, museer, litteratur: 11 april till 2 maj.
  • Scenkonstområdet: 11 april till 3 maj.
  • Musikområdet: 11 april till 4 maj.

Information och stöd för dig som ska söka

Tisdag den 12 april, kl. 12.00-13.00, arrangerar vi ett webbinarium för dig som planerar att söka bidrag. Medarbetare från Kulturrådet kommer att berätta om stödet och vad som är viktigt att tänka på när du ansöker. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet sänds via Teams och sista dag att anmäla sig är söndag den 10 april.

En textad version kommer finnas tillgänglig på Kulturrådets webbplats någon dag efter att webbinariet genomförts. 

Läs mer

Läs mer och anmäl dig till webbinariet

Läs mer om Kulturrådets kris- och återstartsbidrag

Kontakt

Support återstartsbidraget

  • Har du frågor om återstartsbidraget?