Till navigation Till innehåll
Tomma stolar i teatersalong. Tomma stolar i teatersalong. Tomma stolar i teatersalong.

Riksrevisionens granskning av krisstöden

​Riksrevisionens granskning av statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin visar att stöden i stort utformades på ett ändamålsenligt och effektivt sätt men att behovet att snabbt få ut stöden ledde till brister i träffsäkerhet.

Kulturens och idrottens ekonomiska förutsättningar försämrades kraftigt under pandemin. Regeringen tog därför skyndsamt fram krisstöd till idrottens och kulturens aktörer. Stöden togs fram under stark tidspress, vilket ledde till vissa brister i fördelningen, enligt Riksrevisionen.

– Det viktigaste för oss var att snabbt få ut stöd till en bransch som hotades av konkurser, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör. Efterhand skruvade vi på krisstöden genom dialoger och möten med andra myndigheter och kultursektorn. Träffsäkerheten och transparensen blev allt bättre.

Kulturrådet utlyser måndagen den 11 april det åttonde krisstödet för kulturlivet. För återstart inom kulturen. Sammanlagt har Kulturrådet fördelat cirka 3,3 miljarder kronor i krisstöd sedan pandemin startade våren 2020.

Läs mer och ladda ner rapporten på Riksrevisionens webbplats

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig