Till navigation Till innehåll
Mikrofon på en tom scen.Mikrofon på en tom scen.Mikrofon på en tom scen.

Den 21 februari öppnade ansökan för det sjunde krisstödet till kulturen

Sjunde krisstödet till kulturen

Den 21 februari öppnar den sjunde utlysningen av krisstöd till kulturen. Stödet uppgår till 640 miljoner kronor och ska lindra den akuta ekonomiska kris som branschen befinner sig i och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

Stödet vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Vad kan du söka bidrag för?

Stöd kan sökas för planerade och befintliga kostnader som uppstått till en följd av de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutade om i december 2021. Det är enbart kostnader för ordinarie verksamhet som du kan söka bidrag för, vilket bland annat kan vara löner, lokalhyra eller marknadsföring, och som avser perioden 1 januari till 30 juni 2022.

Söktrycket kommer vara stort och för att minimera belastningen på ansökningstjänsten kommer sista ansökningsdag variera utifrån konstområde. Följande ansökningsdatum gäller:

  • Bildkonst, museer och litteratur: 21 februari till 14 mars.
  • Scenkonst: 21 februari till 15 mars.
  • Musik: 21 februari till 16 mars.

Information och stöd för dig som ska söka

Den 22 februari, kl. 12.00-13.00, arrangerar vi ett webbinarium för dig som planerar att söka bidrag. Medarbetare från Kulturrådet kommer att berätta om stödet och vad som är viktigt att tänka på när du ansöker. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet sänds via Teams och sista dag att anmäla sig är söndag den 20 februari.

En textad version kommer finnas tillgänglig på Kulturrådets webbplats någon dag efter att webbinariet genomförts.  

Återstartsstöd senare i vår

Förutom krisstödet kommer vi även att utlysa ett återstartsbidrag senare i vår. Skillnaden mellan de två stöden är att återstartsbidraget är ett så kallat projektbidrag och ska gå till framåtblickande projekt, medan krisstödet avser ordinarie verksamhet. Mer information om återstartsbidraget kommer under våren.

Läs mer

Läs mer om krisstödet

Kontakt

Support krisstöd

  • Har du frågor om krisstödet?