Till navigation Till innehåll
Anna Heikkinen & Längtans Kapell. Foto: Magnus Lorentzson.Anna Heikkinen & Längtans Kapell. Foto: Magnus Lorentzson.Anna Heikkinen & Längtans Kapell. Foto: Magnus Lorentzson.

Anna Heikkinen & Längtans Kapell. Foto: Magnus Lorentzson.

Stöd till musikarrangörer och musikgrupper i hela landet

Kvalitet, musikalisk mångfald och geografisk spridning i fokus när Kulturrådet fördelar 39,5 miljoner kronor till 221 musikarrangörer och 15,9 miljoner till 188 musikgrupper. I mångfalden ryms bland annat snusk- och fulvisor och en audiovisuell festival i Kramfors.

– Arrangörsledet i Sverige efter pandemin är skört, med sviktande publiksiffror på sina håll och ökade kostnader för att arrangera. Arrangörerna har en avgörande roll för att sprida levande musik av hög kvalitet i hela landet, säger Jakob Eknor, handläggare vid Kulturrådet.

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer ska stärka den nationella infrastrukturen av ett varierat musikutbud och möjliggöra för musiker att vara verksamma nationellt. 87 procent av de som får stöd är organiserade som ideella föreningar.

– Det var ovanligt många nya sökanden denna gång. Av 110 aktörer som inte sökte förra omgången är det 35 som får stöd, exempelvis Plan B i Malmö, Nonagon i Kramfors och Ny musik i Sörmland, baserade i Katrineholm, säger Jakob Eknor.

När det gäller musikgrupper ska verksamhetsbidraget öka tillgången till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.

– Ett stort antal av de fria grupperna ser 2023 som året då verksamheten tar fart igen efter pandemin. En utmaning i nuläget är att hitta scener att spela på. En annan för nästa år är höjda kostnader i alla led, plus att publikbeteendet ser ut att ha förändrats, säger Karl Tiderman, handläggare.

Av de 188 aktörer som får stödet är det 38 grupper som inte sökte eller fick det beviljat för 2022. Tre musikgrupper som får bidraget för första gången är sverigefinska tangogruppen Anna Heikkinen och Längtans Kapell, duon Våtmark som framför snusk- och fulvisor ur den svenska folkmusiken samt Palace on Wheels som spelar nordindisk musik och ”i Bollywood-tradition”.

– Det finns fortsatt en begränsning i vilka som söker bidraget. Många grupper med professionell verksamhet känner inte till att det finns bidrag för dem att söka, säger Karl Tiderman.

Mer information

För musikarrangörer var söktrycket 349 ansökningar och knappt 179 miljoner kronor. Av de arrangörer som får bidrag är 14 procent hemmahörande i Skåne län, 13 procent i Stockholms län, 14 procent i Västra Götalands län, 14 procent i de fyra nordligaste länen och 45 procent i övriga landet.

För fria musikgrupper var söktrycket var 279 ansökningar och knappt 46,5 miljoner kr. Av de 188 grupper som får bidrag är 45 procent baserade i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län, 13 procent i Skåne län, 7 procent i de fyra nordligaste länen och 9 procent i övriga landet. En stor majoritet av grupperna turnerar dock vanligtvis utanför det län de angett som hemvist och en stor del av verksamhet sker också genom turnéer i andra länder.

För båda bidragen har Kulturrådet i bedömningen lagt stor vikt vid konstnärlig kvalitet, musikalisk mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning, ekonomiska förutsättningar samt lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet.

Beslut om verksamhetsbidrag till musikarrangörer 

Beslut om verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Johan Åhrgren

  • Kommunikatör

Jakob Eknor

  • Handläggare för musik

Karl Tiderman

  • Handläggare