Till navigation Till innehåll
Besökare i Aejlies samiska kulturcentrum i TärnabyBesökare i Aejlies samiska kulturcentrum i TärnabyBesökare i Aejlies samiska kulturcentrum i Tärnaby

Utredningen ska fokusera på kultur i hela landet. Här Aejlies samiska kulturcentrum i Tärnaby som tidigare tagit del av utvecklingsmedel från Kulturrådet.

Utredare ska se över modellen för kultursamverkan

Regeringen har beslutat att se över kultursamverkansmodellen och har utsett Mats Svegfors till särskild utredare. Syftet med översynen är att utveckla modellen så att den i ökad grad bidrar till kultur i hela landet och att de kulturpolitiska målen uppfylls.

Kultursamverkansmodellen är inne på sitt tolfte år och innebär samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. Kulturrådet ansvarar för fördelningen av medel till regionerna, som i sin tur fördelar vidare till kulturverksamheter i respektive region.

– Tillgången till kultur och ett levande kulturliv i hela landet är oerhört viktigt. Jag ser fram emot utredningen, inte minst för att se på vilket sätt Kultursamverkansmodellen kan utvecklas än mer, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Utredningen ska bland annat föreslå:

  • hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas och förtydligas,
  • hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet och
  • föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen.

Mats Svegfors har tidigare bland annat varit VD för Sveriges radio, landshövding för Västmanland och ordförande i Kulturrådets styrelse.

Utredningen ska redovisas senast 29 september 2023.

Läs mer

Kommittédirektiv: Översyn av Kultursamverkansmodellen

Regeringens pressmeddelande

Kontakt

Mikael Weikvist

  • Kommunikatör