Till navigation Till innehåll
Britta Virves Trio. Foto Elvira Glänte.Britta Virves Trio. Foto Elvira Glänte.Britta Virves Trio. Foto Elvira Glänte.

Britta Virves Trio. Foto: Elvira Glänte.

15 miljoner till 192 musikgrupper

Zenta, Innanförskogen, Britta Virves Trio och Det blev handgemäng är exempel på aktörer som får stöd när Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till fria musikgrupper för 2024. Det kom in 306 ansökningar, och av dessa får 192 dela på drygt 15 miljoner kronor.

Det övergripande kriteriet för bedömningen av ansökningar har varit den konstnärliga kvaliteten. Andra viktiga kriterier har varit förnyelse och utveckling, tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet, internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete samt ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

– Det finns en stor bredd av grupper med hög kvalitet i Sverige, långt fler än vad bidragsbudgeten räcker till, säger Karl Tiderman, handläggare på Kulturrådet. Det är viktigt att alla de här musikerna även i framtiden ges möjlighet att skapa och sprida musik, och att så många som möjligt i Sverige får uppleva förstklassig musik – oavsett om det är spräckig frijazz, folkmusik, stråkkvartetter, musikteater för barn eller sånger på jiddisch.

Av de 192 grupper som beviljas verksamhetsbidrag för 2024 hade 23 inte bidrag för 2023. Två exempel är halländska gruppen Zenta och norrbottniska Innanförskogen, som båda gör musikteater för barn. Ytterligare två exempel är jazzpianisten Britta Virves som får stöd för sin trio, och den göteborgska Americana-gruppen Det blev handgemäng.

Bakgrund

Syftet med verksamhetsbidraget till fria musikgrupper är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitisk värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Bidraget syftar till att öka tillgången till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.

Läs mer

Fria musikgrupper, fördelning av verksamhetsbidrag 2024

Läs mer om vårt uppdrag inom musikområdet

Kontakt

Karl Tiderman

Handläggare

Laddar...