Till navigation Till innehåll
Dansare på scen.Dansare på scen.Dansare på scen.

Dansprojektet Flock är ett av de projekt som beviljas utvecklingsbidrag. Foto: Håkan Larsson.

Knypplingsresidens och satsningar mot barn och unga bland årets utvecklingsprojekt

78 aktörer runt om i Sverige delar på 31 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar bidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga regioner finns representerade i fördelningen.

– Det regionala utvecklingsbidraget ger regioner och verksamheter i hela landet möjlighet att utforska och utveckla kulturlivet i regionen, vilket är oerhört värdefullt. Genom samverkan mellan stat och region skapas goda möjligheter att utveckla kulturen och att uppnå de kulturpolitiska målen, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Söktrycket har varit högt. Totalt har 212 aktörer sökt för 120 miljoner kronor. Digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer samt kultur för barn och unga är områden som prioriterats vid årets fördelning.

Ett utvecklingsprojekt kan totalt beviljas stöd under tre år och vid årets fördelning är 27 av de 78 projekten nya.

Fem aktörer som beviljats medel för nya projekt:

  • Folkmusikens hus i Rättvik för att driva och utveckla festivalen Flock som metod och plattform för regional utveckling inom dans. Projektet sker i samarbete med koreograf Anna Öberg och Dalateatern.

  • Skånes arkivförbund för att bygga upp och utveckla metoder för att öka representation och inkludering av de nationella minoriteterna och minoritetsspråken med fokus på bevarandet av det skrivna kulturarvet.

  • Norrlandsoperan som genom digitala tjänster ska ge ungdomar en lekfull ingång till aktivt musiklyssnande, komposition och musicerande samtidigt som trösklarna till de traditionella konsertsalarna sänks.

  • Göteborgs stadsteater/Stora Teatern som tillsammans med arrangörer från sex olika regioner ska skapa en hållbar turné för internationella cirkusgästspel.

  • Centrum för svensk knyppling i Vadstena som genom projektet Knyppelresidens ska utforska teknikområdet knyppling för att utveckla och förnya det traditionella hantverket.

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet är en del av Kultursamverkansmodellen i syfte att utveckla regionala kulturverksamheter och det regionala kulturlivet i hela landet.

Läs mer

Beviljade projekt

Film om Kultursamverkansmodellen

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Mikael Weikvist

  • Kommunikatör

Jerk Sörenson

  • Handläggare

Ove Bengtsson

  • Handläggare