Till navigation Till innehåll
""""""

Senast den 1 mars 2024 ska Kulturrådet och Konstnärsnämnden lämna en redovisning av uppdraget.

Regeringen prövar samgående mellan Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Kulturrådet och Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att pröva förslaget om en myndighetssammanslagning. Den 1 mars 2024 ska en gemensam skriftlig redovisning lämnas till Kulturdepartementet.

Enligt regeringsbeslutet ska Kulturrådet och Konstnärsnämnden lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras och inordnas i Kulturrådet. Myndigheterna får vid behov lämna andra förslag på hur myndighetens uppgifter läggs samman. Vi ska också analysera konsekvenserna av förslaget.

Vi ska bland annat beskriva för- och nackdelar med sammanslagning, identifiera eventuellt överlappande uppgifter, analysera konsekvenser och risker.

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att öka effektiviteten i statsförvaltningen genom myndighetssammanslagningar. Totalt är det tio myndigheter som får liknande uppdrag. Utgångspunkten är att organisationsförändringen ska träda i kraft 1 januari 2026.

Läs mer

Regeringsbeslut - Uppdrag av att lämna förslag om organisationsförändring

Laddar...