Alice Bah Kuhnke.

Fritt ord 250 år

Nästa år är det 250 år sedan en tryckfrihetsförordning utfärdades i Sverige. Det var det första dokumentet i sitt slag i världen och ligger fortfarande till grund för vårt öppna demokratiska samhälle.

Logotype: Fritt ord 250.Tryckfrihetsförordningen värnar det fria ordet. Den grundlagsfästa rätten ger alla rätt att ge ut tidningar, tidsskrifter och böcker. Information får spridas fritt utan förhandsgranskning eller censur. Det kanske låter självklart, och det borde vara självklart. Men vi påminns ständigt om att det inte förhåller sig så i många delar av världen. Den senaste tidens utveckling visar tyvärr att det fria ordet måste försvaras varje dag.

I dagarna har den palestinske konstnären och poeten Ashraf Fayadh dömts till döden i Saudiarabien efter nästan två år i fängelse. Ashraf Fayadh har funnits skyldig till blasfemi, och en av hans diktsamlingar har framlagts som bevis. Enbart under 2015 har också 70 journalister i världen dödats när de utfört sitt arbete. Det är bara några exempel där det fria ordet har hotats och också setts som ett hot mot makten.

Om några veckor kommer den belarusiska författaren Svetlana Aleksijevitj att ta emot årets Nobelpris i litteratur år 2015. Motiveringen lyder: ”För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid”. Vi vet hur svårt det är för Aleksijevitj att arbeta i sitt hemland och det gör mig extra stolt över att Sverige och Göteborgs stad erbjöd henne en fristad för två år och därigenom gav henne möjlighet att arbeta i lugn och ro.

Det är oerhört angeläget att fortsatt stödja och uppmuntra det svenska fristadssystemet. Statens kulturråd kommer därför att få ett förtydligat uppdrag att verka för fler fristäder i Sverige och främja samverkan mellan fristadskonstnärerna och det övriga kulturlivet i Sverige.

Också i Sverige förekommer det ofta att konstnärer, journalister och författare hotas och trakasseras för sina verk och för åsikter, i syfte att skrämmas till tystnad och passivitet. Hot mot det fria ordet och mot konstens frihet är också hot mot demokratin. Regeringen har för avsikt att ta ett helhetsgrepp kring frågor om hot, hat och trakasserier. En handlingsplan kommer att tas fram för att förbygga hot och hat mot bland andra konstnärer, författare och journalister.

Alltför många är ovetandes om att offentlighetsprincipen är lika gammal som Tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär att alla ges rätt till insyn i myndigheternas arbete. För journalister, men också för mig som enskild medborgare, är det en grundläggande förutsättning för att vi ska veta att myndigheternas arbete går rätt till och också kunna utkräva ansvar.

Under nästa år vet jag att vi kommer att se flera initiativ som lyfter fram betydelsen av det fria ordet och rätten till konstnärlig frihet. Just nu är det viktigare än någonsin att peka på hur angelägen denna fråga är och att det fria ordet inte är något vi kan ta för givet. Jag ser fram emot att fira detta år med er!

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister


Bakgrund

Nästa år kommer Kulturrådet tillsammans med Kungliga biblioteket att samordna uppmärksammandet av att Sveriges Tryckfrihetsförordning skrevs på för 250 år sedan. Denna förordning stärker inte bara det fria ordet utan också offentlighetsprincipen med sin transparens och anonymitetsrätt. Samtidigt så firar också Sveriges Yttrandefrihetsgrundlag 25 år.

Kulturrådet kommer att lyfta fram det fria ordet och rätten till konstnärlig frihet i vår ordinarie verksamhet, samt göra specifika satsningar i samverkan med KB och andra myndigheter.

Från och med december i år till och med december nästa år så kommer Kulturrådets nyhetsbrev att ha gästkrönikörer som alla är väl orienterade i frågor om konstnärlig frihet, det fria ordet och den okränkbara rätten till att uttrycka sig fritt genom konsten. Kultur- och demokratiministern är den första personen som gästar vårt nyhetsbrev med sina reflexioner kring detta.

Header logo