Till navigation Till innehåll

Handläggare för Bokstart

Inom enheten enheten för litteratur och bibliotek arbetar vi med stöd och spridning av litteratur och kulturtidskrifter som ges ut i Sverige. Vi stödjer läsfrämjande, satsningar på bibliotek och små barns språkutveckling genom projektet Bokstart. Här finns även Swedish Literature Exhange som främjar svensk litteratur i utlandet genom stöd till översättning och internationella projekt. Just nu är vi cirka femton medarbetare.

Bakgrund

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Sedan 2017 har Kulturrådet ett regeringsuppdrag att utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Målet med Bokstart är att

 • stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling
 • utveckla samverkan mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård
 • öka och sprida kunskap om små barns språk-, kommunikations- och läsutveckling.

Kulturrådets bokstartverksamhet innehåller bland annat stöd till kommunala och regionala satsningar på små barns språk- och läsutveckling och för utveckling av språknätverk, en digital plattform för kunskap, verktyg och inspiration, dialog med målgrupperna och andra strategiska och främjande insatser.

 

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär många interna och externa kontakter och arbetsuppgifterna förutsätter att du är van att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. I dina arbetsuppgifter ingår att

 • tillsammans med kollegor planera och genomföra Kulturrådets verksamhet inom Bokstart
 • handlägga ansökningar från kommuner och regioner
 • stödja och följa upp pågående projekt
 • utveckla innehållet på kunskapsplattformen i dialog med experter och med målgrupperna
 • utveckla Kulturrådets relationer med andra myndigheter med ansvar för området små barns språkutveckling

Som medarbetare på enheten för litteratur och bibliotek kan du också involveras i andra arbetsuppgifter kopplade till bibliotek, litteratur och läsfrämjande.

 

Kvalifikationer

Du har

 • relevant akademisk examen
 • erfarenhet av att leda projekt eller på annat sätt driva strategiskt utvecklingsarbete,
 • erfarenhet av att planera och organisera kompetensutveckling
 • erfarenhet från barnhälsovård, bibliotek eller förskola. God kunskap om små barns språkutveckling.

Meriter

Erfarenhet av bidragshantering och offentlig förvaltning är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor på kommunal, regional eller statlig nivå.

Det är även meriterande om du behärskar fler språk än svenska och engelska samt har goda kunskaper i Officepaketet.

Personliga egenskaper

Uppdraget ställer stora krav på analytisk förmåga, helhetstänkande och kommunikativ förmåga. Du är lyhörd, bra på att skapa engagemang och delaktighet och delar med dig av din kunskap.

Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt. Egenskaper som noggrannhet, förmåga att kunna hantera många uppgifter parallellt och hålla deadlines är viktiga.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på heltid till och med den 31december 2020. Tillträde snarast möjligt.

Ytterligare upplysningar

Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08 519 264 86 och handläggare Nina Suatan,
tel. 08 519 264 51

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel

tel. 08 – 519 264 00

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV, senast den 30 augusti 2019 till  
jobba-90@kulturradet.se. Märk din ansökan med Dnr Pers 2019/90

 

Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 90 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla.