Handläggare till Kulturskolecentrum (vikariat)

Kulturrådet söker handläggare till Kulturskolecentrum (vikariat) till enheten för kultur i skolan och analys. Inom enheten arbetar vi med stöd och utveckling till kultur för barn och unga, tillgänglighetsfrågor och uppföljning och analys av Kulturrådets arbete. Just nu har enheten ca femton medarbetare. Kulturskolecentrum, som har i uppdrag att samordna och stötta den kommunala musikskolan, ingår i enheten.

Inom enheten arbetar vi med stöd och utveckling till kultur för barn och unga, tillgänglighetsfrågor och uppföljning och analys av Kulturrådets arbete. Just nu har enheten ca femton medarbetare. Kulturskolecentrum, som har i uppdrag att samordna och stötta den kommunala musikskolan, ingår i enheten.

Kulturskolecentrum är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Kulturskolor runt om i landet har olika utmaningar som exempelvis att nå fler barn och unga från olika bakgrunder, att utveckla samverkan med andra verksamheter, att erbjuda fler konstformer och öka sin tillgänglighet både utifrån öppettider, avgifter och var verksamheten finns. Kulturskolecentrum stödjer landets kommuner och kulturskolor i att på olika sätt utveckla sin kulturskoleverksamhet. Att identifiera utvecklingsbehov, ansvara för statistik på området, följa och sprida forskning samt att fördela bidrag ingår i centrets uppdrag.

Vi söker nu två handläggare till Kulturskolecentrum på Kulturrådet. Den ena handläggartjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med möjlighet till förlängning och beskrivs i den här annonsen.  Den andra handläggartjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Den annonsen hittar du här

Arbetsuppgifter

Som handläggare på Kulturskolecentrum bidrar du till att stödja kulturskolans utveckling så att fler barn och unga får ta del av kulturskolans verksamhet genom att handlägga och följa upp utvecklingsbidrag tillsammans med kollegorna på Kulturskolecentrum. I arbetet ingår också att tillsammans med andra medarbetare medverka i arbetet med att samla och sprida kunskaper, metoder och forskning inom området.

Kvalifikationer

Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
  • praktisk erfarenhet från arbete i ideell eller offentlig sektor med att utveckla verksamhet för att nå nya målgrupper
  • erfarenhet av arbete som projektledare, pedagog eller liknande.

Meriter

Det är meriterande om du har erfarenhet av bidragsgivning från offentlig verksamhet och har arbetat med barn och unga och barnkultur. Det är också meriterande om du kan fler språk utöver svenska och engelska.  

Personliga egenskaper

Eftersom arbetet kräver en god förmåga att hantera många uppgifter parallellt och hålla deadlines är du noggrann och strukturerad. Du är engagerad, visionär och trivs med att prova nya vägar för att driva på utvecklingsarbete. Du är bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt. Du är även duktig på att bygga förtroende och nätverk med personer och organisationer utanför din egen verksamhet.  

Anställningen 

Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 31 december 2020 med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt.   

Ytterligare upplysningar 

För ytterligare upplysningar om tjänsten, kontakta vik. enhetschef Heli Hirsch,
tel. 08-519 264 88 eller Jenny Löfström Ellverson som är verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum, tel. 08-519 264 29. 

Fackliga företrädare är Emil Hammar, Saco och Martin Rickardsson, ST som båda nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00. 

Sista ansökningsdag  

Välkommen med din ansökan och CV senast den 30 augusti 2019 till
jobba-88@kulturradet.se.  Märk din ansökan med Dnr Pers 2019/88


Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 90 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla.