Till navigation Till innehåll

Betalningsvillkor och referenser

Betalningsvillkor

Som myndighet tillämpar vi 30 dagars förfallotid på alla inkommande leverantörsfakturor.

Referenser

Om det finns ett ordernummer ska det anges i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställarens användaridentitet anges i fältet Referens, Er kontakt eller motsvarande. Kulturrådets användar-id består av sex bokstäver, de tre första från respektive för- och efternamn, obs inga å, ä eller ö.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm