Till navigation Till innehåll

Så gör du för att skicka e-faktura

Vi använder e-handelstjänsten Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce som leverantör.

För att e-fakturera behöver du som leverantör tänka på följande:

  • Vid större upphandling (över 100tkr) krävs ett avtal (se längst ned) och en e-beställning som du får som e-post med avsändare ”Proceedo”. Du ska använda ordernumret när du fakturerar. Du har möjlighet att fakturera en till flera gånger beroende på uppdraget och beloppet.
  • Vid mindre upphandlingar krävs bara en e-beställning som du får som e-post, enligt tidigare punkt.

I e-beställningen står både vår Peppol-adress och leveransadress. Vi tar därmed inte emot PDF- eller pappersfakturor.

E-faktura via Peppol

Uppgifter du behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via Peppol-nätverket:

Adress i Peppol: 0007:2021001280. Siffrorna efter kolon är vårt organisationsnummer.

Vi tar emot E-faktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt E-faktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG).

Det finns även andra sätt att e-fakturera, se avsnittet nedan om leverantörsportalen.

Inget krav på GLN-nummer

Det är främst större företag och kommuner som använder GLN-nummer för att tydligt rikta e-fakturorna till en avdelning eller filial inom organisationen. Mindre bolag använder sig i regel inte av GLN utan kopplar e-fakturan till organisationsnumret istället.

Kulturrådets GLN-nummer är 7340093204361.

Visma Proceedos leverantörsportal

Ett alternativ till Peppol är att kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal. Den här lösninger passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

För frågor och inbjudan till leverantörsportalen, e-posta till eagrupp@kulturradet.se.

Betalningsvillkor

Som myndighet tillämpar vi 30 dagars förfallotid på alla inkommande leverantörsfakturor.

Fakturareferenser

Kulturrådet håller på att gå över till självständiga ordernummer som skapas av Visma Proceedo AB. Ordernumret framgår av e-beställningen och börjar i regel med "00" (två nollor) och du anger det i fältet "Referensnummer".

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Läs mer 

Summary in English: How to invoice to Swedish Arts Council

Kulturrådets avtalsmall

Kulturrådets personuppgiftsbiträdesavtal

Laddar...