Till navigation Till innehåll

Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-62

11 oktober 2020

I katalogen presenteras böcker från det senaste årets utgivning, valda av en urvalsgrupp bestående av experter på barn- och ungdomslitteratur. Vi tipsar även om böcker på flera olika språk.

29 september 2020

En uppföljning gjord av Governo.

30 juni 2020

I rapporten redovisas att år 2019 fick totalt 65 projekt med svensk medverkan, antingen som sökande part eller projektpartner, finansiering genom Kreativa Europa. Totalt deltar 52 svenska organisationer i projekten. Projekt med svensk medverkan inom hela Kreativa Europa-programmet mottog totalt 17 420 912 euro. I rapporten kan du läsa mer om alla projekt med svensk medverkan som fått stöd inom programmet förra året. Läs och ladda ner: Årsrapport 2019  

30 juni 2020

Den här rapporten visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet under 2019. Kulturrådets samlade utfall uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav drygt 2,1 miljarder kronor (85 procent) har gått att härleda till enskilda regioner. Läs och ladda ner: Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2019

29 juni 2020

Statens kulturråd har enligt sin instruktion ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen har i år skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Läs och ladda ner:  Struktur- och investeringsfonder 2019

1 april 2020

Swedish Literature Exchange har den stora glädjen att presentera en ny katalog: Swedish Books For Young Readers.

12 mars 2020

Finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska språken.

28 februari 2020

Den 28 februari skickade Kulturrådet in årets budgetunderlag till regeringen. Det viktigaste budskapet handlar om att de senaste årens tillfälliga satsningar ska permanentas. Kulturskolorna, Bokstart och förstärkning av kultursamverkansmodellen är några exempel. Läs och ladda ner:  Budgetunderlag 2021–2023

25 februari 2020

En kunskapsöversikt.

25 februari 2020

Vår 2020.