Till navigation Till innehåll

Publikationer arkiv

Sökresultat

Visar resultat 1-79

15 juni 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2020 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

3 juni 2021

Statens kulturråd har i uppdrag att i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet, senast den 31 maj 2021 lämna en slutredovisning för den föregående programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds och Stiftelsen Svenska Filminstitutets insatser gällande EU-programmet Kreativa Europa.

1 juni 2021

Delad läsning är det första numret av den nya skriftserien Kulturrådets läsfrämjande skrifter. Under denna paroll kommer vi att publicera rapporter, antologier och kunskapsöversikter på det läsfrämjande området.

1 juni 2021

Kulturrådet har haft i uppdrag att kartlägga och följa upp arrangörsledets förutsättningar. Arbetet har genomförts under 2020 och 2021 och resultatet presenteras i denna rapport.

26 mars 2021

Methods and research regarding bookgifting programmes for young children and their families.

11 mars 2021

Kunskapsöversikt och översyn av bidraget inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

2 mars 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med de krisstöd som myndigheten har fördelat för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet.

1 mars 2021

Pandemin har utsatt det svenska kulturlivet för ett stresstest av värsta slag, och det är ännu för tidigt att säga vilka följderna – skadorna – kommer att visa sig vara.

22 februari 2021

Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året. Kulturverksamheter i hela landet, i offentlig, kommersiell och fristående regi, har fått kraftigt minskade publik- och försäljningsintäkter på grund av rådande restriktioner.

5 februari 2021

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 2019.